กล่องสแน็คสีขาว 14x12x7.5 ซม.

กล่องสแน็คสีขาว 14x12x7.5 ซม.

 • แพ็คละ 81 บาท ( 20 ใบ )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 31 แพ็ค

กล่องสแน็คสีขาว 12.7x12.7x6.7 ซม.

กล่องสแน็คสีขาว 12.7x12.7x6.7 ซม.

 • แพ็คละ 56 บาท ( 20 ใบ )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 17 แพ็ค

กล่องเค้กสีขาว 1 ชิ้น ขนาด 7.5*11.5* 9 ซม.

กล่องเค้กสีขาว 1 ชิ้น ขนาด 7.5*11.5* 9 ซม.

 • แพ็คละ 72 บาท ( 20 ใบ )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 15 แพ็ค

กล่องเค้กสีขาว 2 ชิ้นทรงสูง ขนาด 12.5*15*10 ซม.

กล่องเค้กสีขาว 2 ชิ้นทรงสูง ขนาด 12.5*15*10 ซม.

 • แพ็คละ 105 บาท ( 20 ใบ )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 11 แพ็ค

กล่องเค้กสีขาว ครึ่งปอนด์ ขนาด 20*20*5 ซม.

กล่องเค้กสีขาว ครึ่งปอนด์ ขนาด 20*20*5 ซม.

 • แพ็คละ 143 บาท ( 20 ใบ )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 18 แพ็ค

กล่องเค้กสีขาว 1 ปอนด์ทรงสูง ขนาด 20.3*20.3*15 ซม.

กล่องเค้กสีขาว 1 ปอนด์ทรงสูง ขนาด 20.3*20.3*15 ซม.

 • แพ็คละ 143 บาท ( 10 ใบ )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 7 แพ็ค

กล่องเค้กสีขาว 1 ปอนด์ ขนาด 20.5*20.5*10 ซม.

กล่องเค้กสีขาว 1 ปอนด์ ขนาด 20.5*20.5*10 ซม.

 • แพ็คละ 209 บาท ( 20 ใบ )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 5 แพ็ค

กล่องเค้กสีขาว 2 ปอนด์ทรงสูง ขนาด 24.5*24.5*15 ซม.

กล่องเค้กสีขาว 2 ปอนด์ทรงสูง ขนาด 24.5*24.5*15 ซม.

 • แพ็คละ 171 บาท ( 10 ใบ )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 2 แพ็ค

กล่องเค้กสีขาว 2 ปอนด์ ขนาด 24.5*24.5*10.5 ซม.

กล่องเค้กสีขาว 2 ปอนด์ ขนาด 24.5*24.5*10.5 ซม.

 • แพ็คละ 247 บาท ( 20 ใบ )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 9 แพ็ค

กล่องเค้กสีขาว 2 ปอนด์ทรงเตี้ย ขนาด 24.5*24.5*6.5 ซม.

กล่องเค้กสีขาว 2 ปอนด์ทรงเตี้ย ขนาด 24.5*24.5*6.5 ซม.

 • แพ็คละ 209 บาท ( 20 ใบ )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 43 แพ็ค

กล่องเค้กสีขาว 3 ปอนด์ทรงสูง ขนาด 26.6*26.6*15 ซม.

กล่องเค้กสีขาว 3 ปอนด์ทรงสูง ขนาด 26.6*26.6*15 ซม.

 • แพ็คละ 209 บาท ( 10 ใบ )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 17 แพ็ค

กล่องเค้กสีขาว 3 ปอนด์ ขนาด 26.5*26.5*10.5 ซม.

กล่องเค้กสีขาว 3 ปอนด์ ขนาด 26.5*26.5*10.5 ซม.

 • แพ็คละ 266 บาท ( 20 ใบ )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 11 แพ็ค

กล่องกระดาษขาวไซส์ M

กล่องกระดาษขาวไซส์ M

 • แพ็คละ 167 บาท ( 50 ใบ )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 19 แพ็ค

กล่องกระดาษขาวไซส์ L

กล่องกระดาษขาวไซส์ L

 • แพ็คละ 214 บาท ( 50 ใบ )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 19 แพ็ค

หมวดหมู่