ห้ามนำรูปบนเว็บไปใช้งานเด็ดขาด:
รูปภาพต่างๆบนเว็บไซต์นี้เป็นภาพลิขสิทธิ์ซึ่งทางร้านจัดทำขึ้นเองเพื่อนำมาใช้งานประกอบการขาย ไม่อนุญาตให้บุคคลหรือองค์กรใดๆนำไปใช้งานโดยไม่ได้รับการอนุญาตเด็ดขาด มิฉะนั้นทางร้านอาจดำเนินการคดีด้านกฎหมายแก่บุคคลหรือองค์กรนั้นๆ

ซองพลาสติกขยายก้น - M2

 • แพ็คละ 94 บาท ( 50 ซอง )
 • สินค้าหมดชั่วคราว

ซองพลาสติกขยายก้น - M3

 • แพ็คละ 120 บาท ( 50 ซอง )
 • สินค้าหมดชั่วคราว

ซองพลาสติกสีขาว CW25 (ไม่พิมพ์) ขนาด 25x35 ซม.

 • แพ็คละ 154 บาท ( 100 ซอง )
 • สินค้าหมดชั่วคราว

ซองพลาสติกสีเขียว CG20 (ไม่พิมพ์) ขนาด 20x30 ซม.

 • แพ็คละ 103 บาท ( 100 ซอง )
 • สินค้าหมดชั่วคราว

ซองพลาสติกสีชมพู CP25 (ไม่พิมพ์) ขนาด 25x35 ซม.

 • แพ็คละ 142 บาท ( 100 ซอง )
 • สินค้าหมดชั่วคราว

ซองพลาสติกสีเหลือง CY25 (ไม่พิมพ์) ขนาด 25x35 ซม.

 • แพ็คละ 142 บาท ( 100 ซอง )
 • สินค้าหมดชั่วคราว
ซองพลาสติก PP-0 (มีพิมพ์)

ซองพลาสติก PP-0 (มีพิมพ์)

 • แพ็คละ 28 บาท ( 20 ซอง )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 131 แพ็ค

ซองพลาสติก PP-1 (มีพิมพ์)

ซองพลาสติก PP-1 (มีพิมพ์)

 • แพ็คละ 42 บาท ( 20 ซอง )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 135 แพ็ค

ซองพลาสติก PP-2 (มีพิมพ์)

ซองพลาสติก PP-2 (มีพิมพ์)

 • แพ็คละ 52 บาท ( 20 ซอง )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 22 แพ็ค

ซองพลาสติก PP-3 (มีพิมพ์)

ซองพลาสติก PP-3 (มีพิมพ์)

 • แพ็คละ 62 บาท ( 20 ซอง )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 16 แพ็ค

ซองพลาสติก PP-4 (มีพิมพ์)

ซองพลาสติก PP-4 (มีพิมพ์)

 • แพ็คละ 66 บาท ( 20 ซอง )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 115 แพ็ค

ซองพลาสติก PP-5 (มีพิมพ์)

ซองพลาสติก PP-5 (มีพิมพ์)

 • แพ็คละ 106 บาท ( 20 ซอง )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 30 แพ็ค

ซองพลาสติก PM-2 (ไม่มีพิมพ์จ่าหน้า)

ซองพลาสติก PM-2 (ไม่มีพิมพ์จ่าหน้า)

 • แพ็คละ 31 บาท ( 20 ซอง )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 34 แพ็ค

ซองพลาสติก PM-3 (ไม่มีพิมพ์จ่าหน้า)

ซองพลาสติก PM-3 (ไม่มีพิมพ์จ่าหน้า)

 • แพ็คละ 38 บาท ( 20 ซอง )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 125 แพ็ค

ซองพลาสติก PM-4 (ไม่มีพิมพ์จ่าหน้า)

ซองพลาสติก PM-4 (ไม่มีพิมพ์จ่าหน้า)

 • แพ็คละ 46 บาท ( 20 ซอง )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 125 แพ็ค

ซองพลาสติก PM-5 (ไม่มีพิมพ์จ่าหน้า)

ซองพลาสติก PM-5 (ไม่มีพิมพ์จ่าหน้า)

 • แพ็คละ 63 บาท ( 20 ซอง )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 33 แพ็ค

ซองพลาสติกขยายก้น - M1

ซองพลาสติกขยายก้น - M1

 • แพ็คละ 82 บาท ( 50 ซอง )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 35 แพ็ค

ซองพลาสติกขยายก้น - M2

ซองพลาสติกขยายก้น - M2

 • แพ็คละ 94 บาท ( 50 ซอง )
 • สินค้าหมดชั่วคราว : สินค้ากำลังเข้าใหม่ภายใน 1-2 วันทำการ

ซองพลาสติกขยายก้น - M3

ซองพลาสติกขยายก้น - M3

 • แพ็คละ 120 บาท ( 50 ซอง )
 • สินค้าหมดชั่วคราว : สินค้ากำลังเข้าใหม่ภายใน 1-2 วันทำการ

ซองพลาสติกขยายก้น - M4

ซองพลาสติกขยายก้น - M4

 • แพ็คละ 142 บาท ( 50 ซอง )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 7 แพ็ค

ซองพลาสติกขยายก้น - M5

ซองพลาสติกขยายก้น - M5

 • แพ็คละ 174 บาท ( 50 ซอง )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 52 แพ็ค

ซองพลาสติกขยายก้น - M6

ซองพลาสติกขยายก้น - M6

 • แพ็คละ 228 บาท ( 50 ซอง )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 73 แพ็ค

ซองใสหลังกาว

ซองใสหลังกาว

 • แพ็คละ 40 บาท ( 20 ซอง )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 185 แพ็ค

ซองพลาสติกสีขาว CW17 (ไม่พิมพ์) ขนาด 17x25 ซม.

ซองพลาสติกสีขาว CW17 (ไม่พิมพ์) ขนาด 17x25 ซม.

 • แพ็คละ 89 บาท ( 100 ซอง )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 22 แพ็ค

ซองพลาสติกสีขาว CW20 (ไม่พิมพ์) ขนาด 20x30 ซม.

ซองพลาสติกสีขาว CW20 (ไม่พิมพ์) ขนาด 20x30 ซม.

 • แพ็คละ 117 บาท ( 100 ซอง )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 6 แพ็ค

ซองพลาสติกสีขาว CW25 (ไม่พิมพ์) ขนาด 25x35 ซม.

ซองพลาสติกสีขาว CW25 (ไม่พิมพ์) ขนาด 25x35 ซม.

 • แพ็คละ 154 บาท ( 100 ซอง )
 • สินค้าหมดชั่วคราว : สินค้ากำลังเข้าใหม่ภายใน 1-2 วันทำการ

ซองพลาสติกสีขาว CW28 (ไม่พิมพ์) ขนาด 28x40 ซม.

ซองพลาสติกสีขาว CW28 (ไม่พิมพ์) ขนาด 28x40 ซม.

 • แพ็คละ 198 บาท ( 100 ซอง )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 34 แพ็ค

ซองพลาสติกสีขาว CW32 (ไม่พิมพ์) ขนาด 32x46 ซม.

ซองพลาสติกสีขาว CW32 (ไม่พิมพ์) ขนาด 32x46 ซม.

 • แพ็คละ 267 บาท ( 100 ซอง )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 40 แพ็ค

ซองพลาสติกสีขาว CW50 (ไม่พิมพ์) ขนาด 50x55 ซม.

ซองพลาสติกสีขาว CW50 (ไม่พิมพ์) ขนาด 50x55 ซม.

 • แพ็คละ 452 บาท ( 100 ซอง )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 10 แพ็ค

ซองพลาสติกสีขาว CW60 (ไม่พิมพ์) ขนาด 60x75 ซม.

ซองพลาสติกสีขาว CW60 (ไม่พิมพ์) ขนาด 60x75 ซม.

 • แพ็คละ 704 บาท ( 100 ซอง )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 18 แพ็ค

ซองพลาสติกสีเขียว CG17 (ไม่พิมพ์) ขนาด 17x25 ซม.

ซองพลาสติกสีเขียว CG17 (ไม่พิมพ์) ขนาด 17x25 ซม.

 • แพ็คละ 73 บาท ( 100 ซอง )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 30 แพ็ค

ซองพลาสติกสีเขียว CG20 (ไม่พิมพ์) ขนาด 20x30 ซม.

ซองพลาสติกสีเขียว CG20 (ไม่พิมพ์) ขนาด 20x30 ซม.

 • แพ็คละ 103 บาท ( 100 ซอง )
 • สินค้าหมดชั่วคราว : สินค้ากำลังเข้าใหม่ภายใน 1-2 วันทำการ

ซองพลาสติกสีเขียว CG25 (ไม่พิมพ์) ขนาด 25x35 ซม.

ซองพลาสติกสีเขียว CG25 (ไม่พิมพ์) ขนาด 25x35 ซม.

 • แพ็คละ 142 บาท ( 100 ซอง )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 95 แพ็ค

ซองพลาสติกสีเขียว CG28 (ไม่พิมพ์) ขนาด 28x40 ซม.

ซองพลาสติกสีเขียว CG28 (ไม่พิมพ์) ขนาด 28x40 ซม.

 • แพ็คละ 163 บาท ( 100 ซอง )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 23 แพ็ค

ซองพลาสติกสีเขียว CG32 (ไม่พิมพ์) ขนาด 32x46 ซม.

ซองพลาสติกสีเขียว CG32 (ไม่พิมพ์) ขนาด 32x46 ซม.

 • แพ็คละ 236 บาท ( 100 ซอง )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 21 แพ็ค

ซองพลาสติกสีเขียว CG50 (ไม่พิมพ์) ขนาด 50x55 ซม.

ซองพลาสติกสีเขียว CG50 (ไม่พิมพ์) ขนาด 50x55 ซม.

 • แพ็คละ 394 บาท ( 100 ซอง )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 5 แพ็ค

ซองพลาสติกสีเขียว CG60 (ไม่พิมพ์) ขนาด 60x75 ซม.

ซองพลาสติกสีเขียว CG60 (ไม่พิมพ์) ขนาด 60x75 ซม.

 • แพ็คละ 618 บาท ( 100 ซอง )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 8 แพ็ค

ซองพลาสติกสีชมพู CP17 (ไม่พิมพ์) ขนาด 17x25 ซม.

ซองพลาสติกสีชมพู CP17 (ไม่พิมพ์) ขนาด 17x25 ซม.

 • แพ็คละ 73 บาท ( 100 ซอง )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 17 แพ็ค

ซองพลาสติกสีชมพู CP20 (ไม่พิมพ์) ขนาด 20x30 ซม.

ซองพลาสติกสีชมพู CP20 (ไม่พิมพ์) ขนาด 20x30 ซม.

 • แพ็คละ 103 บาท ( 100 ซอง )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 46 แพ็ค

ซองพลาสติกสีชมพู CP25 (ไม่พิมพ์) ขนาด 25x35 ซม.

ซองพลาสติกสีชมพู CP25 (ไม่พิมพ์) ขนาด 25x35 ซม.

 • แพ็คละ 142 บาท ( 100 ซอง )
 • สินค้าหมดชั่วคราว : สินค้ากำลังเข้าใหม่ภายใน 1-2 วันทำการ

ซองพลาสติกสีชมพู CP28 (ไม่พิมพ์) ขนาด 28x40 ซม.

ซองพลาสติกสีชมพู CP28 (ไม่พิมพ์) ขนาด 28x40 ซม.

 • แพ็คละ 163 บาท ( 100 ซอง )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 10 แพ็ค

ซองพลาสติกสีชมพู CP32 (ไม่พิมพ์) ขนาด 32x46 ซม.

ซองพลาสติกสีชมพู CP32 (ไม่พิมพ์) ขนาด 32x46 ซม.

 • แพ็คละ 236 บาท ( 100 ซอง )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 23 แพ็ค

ซองพลาสติกสีชมพู CP50 (ไม่พิมพ์) ขนาด 50x55 ซม.

ซองพลาสติกสีชมพู CP50 (ไม่พิมพ์) ขนาด 50x55 ซม.

 • แพ็คละ 394 บาท ( 100 ซอง )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 8 แพ็ค

ซองพลาสติกสีชมพู CP60 (ไม่พิมพ์) ขนาด 60x75 ซม.

ซองพลาสติกสีชมพู CP60 (ไม่พิมพ์) ขนาด 60x75 ซม.

 • แพ็คละ 618 บาท ( 100 ซอง )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 5 แพ็ค

ซองพลาสติกสีเหลือง CY17 (ไม่พิมพ์) ขนาด 17x25 ซม.

ซองพลาสติกสีเหลือง CY17 (ไม่พิมพ์) ขนาด 17x25 ซม.

 • แพ็คละ 73 บาท ( 100 ซอง )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 41 แพ็ค

ซองพลาสติกสีเหลือง CY20 (ไม่พิมพ์) ขนาด 20x30 ซม.

ซองพลาสติกสีเหลือง CY20 (ไม่พิมพ์) ขนาด 20x30 ซม.

 • แพ็คละ 103 บาท ( 100 ซอง )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 129 แพ็ค

ซองพลาสติกสีเหลือง CY25 (ไม่พิมพ์) ขนาด 25x35 ซม.

ซองพลาสติกสีเหลือง CY25 (ไม่พิมพ์) ขนาด 25x35 ซม.

 • แพ็คละ 142 บาท ( 100 ซอง )
 • สินค้าหมดชั่วคราว : สินค้ากำลังเข้าใหม่ภายใน 1-2 วันทำการ

ซองพลาสติกสีเหลือง CY28 (ไม่พิมพ์) ขนาด 28x40 ซม.

ซองพลาสติกสีเหลือง CY28 (ไม่พิมพ์) ขนาด 28x40 ซม.

 • แพ็คละ 163 บาท ( 100 ซอง )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 22 แพ็ค

ซองพลาสติกสีเหลือง CY32 (ไม่พิมพ์) ขนาด 32x46 ซม.

ซองพลาสติกสีเหลือง CY32 (ไม่พิมพ์) ขนาด 32x46 ซม.

 • แพ็คละ 236 บาท ( 100 ซอง )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 43 แพ็ค

ซองพลาสติกสีเหลือง CY50 (ไม่พิมพ์) ขนาด 50x55 ซม.

ซองพลาสติกสีเหลือง CY50 (ไม่พิมพ์) ขนาด 50x55 ซม.

 • แพ็คละ 394 บาท ( 100 ซอง )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 12 แพ็ค

ซองพลาสติกสีเหลือง CY60 (ไม่พิมพ์) ขนาด 60x75 ซม.

ซองพลาสติกสีเหลือง CY60 (ไม่พิมพ์) ขนาด 60x75 ซม.

 • แพ็คละ 618 บาท ( 100 ซอง )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 9 แพ็ค

หมวดหมู่