ห้ามนำรูปบนเว็บไปใช้งานเด็ดขาด:
รูปภาพต่างๆบนเว็บไซต์นี้เป็นภาพลิขสิทธิ์ซึ่งทางร้านจัดทำขึ้นเองเพื่อนำมาใช้งานประกอบการขาย ไม่อนุญาตให้บุคคลหรือองค์กรใดๆนำไปใช้งานโดยไม่ได้รับการอนุญาตเด็ดขาด มิฉะนั้นทางร้านอาจดำเนินการคดีด้านกฎหมายแก่บุคคลหรือองค์กรนั้นๆ

เทปใส 45 หลา

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )
 • สินค้าหมดชั่วคราว

เทปสีน้ำตาล 100 หลา

 • ม้วน ละ 21 บาท ( 1 ม้วน )
 • สินค้าหมดชั่วคราว

กระดาษน้ำตาล KA 125 แกรม

 • ห่อ ละ 60 บาท ( 10 แผ่น )
 • สินค้าหมดชั่วคราว

กระดาษน้ำตาล CA 110 แกรม

 • ห่อ ละ 41 บาท ( 10 แผ่น )
 • สินค้าหมดชั่วคราว

ฟิล์มยืด 15 Micron กว้าง 50 ซม. ยาว 300 เมตร

 • ม้วน ละ 200 บาท ( 1 ม้วน )
 • สินค้าหมดชั่วคราว

ฟิล์มยืด 15 Micron (ยกลัง)

 • ลัง ละ 1,194 บาท ( 6 ม้วน )
 • สินค้าหมดชั่วคราว

เทปใส(เซต 6 ม้วน) ยาว 100 หลา

 • แพ็ค ละ 117 บาท ( 6 ม้วน )
 • สินค้าหมดชั่วคราว

เทปสีน้ำตาล(เซต 6 ม้วน) ยาว 100 หลา

 • แพ็ค ละ 117 บาท ( 6 ม้วน )
 • สินค้าหมดชั่วคราว
เทป PVC เหลือง-ดำ

เทป PVC เหลือง-ดำ

 • แพ็คละ 115 บาท ( 1 ม้วน )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 7 ม้วน

เทปใส 100 หลา

เทปใส 100 หลา

 • แพ็คละ 21 บาท ( 1 ม้วน )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 173 ม้วน

เทปใส 45 หลา

เทปใส 45 หลา

 • แพ็คละ 10 บาท ( 1 ม้วน )
 • สินค้าหมดชั่วคราว : สินค้ากำลังเข้าใหม่ภายใน 1-2 วันทำการ

เทปสีน้ำตาล 100 หลา

เทปสีน้ำตาล 100 หลา

 • แพ็คละ 21 บาท ( 1 ม้วน )
 • สินค้าหมดชั่วคราว : สินค้ากำลังเข้าใหม่ภายใน 1-2 วันทำการ

เทปสีน้ำตาล 45 หลา

เทปสีน้ำตาล 45 หลา

 • แพ็คละ 10 บาท ( 1 ม้วน )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 16 ม้วน

เทประวังแตก(ขาว) 45 หลา

เทประวังแตก(ขาว) 45 หลา

 • แพ็คละ 22 บาท ( 1 ม้วน )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 72 ม้วน

เทประวังแตก(เหลือง) 45 หลา

เทประวังแตก(เหลือง) 45 หลา

 • แพ็คละ 22 บาท ( 1 ม้วน )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 95 ม้วน

เทประวังแตก(แดง) 45 หลา

เทประวังแตก(แดง) 45 หลา

 • แพ็คละ 22 บาท ( 1 ม้วน )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 71 ม้วน

เทประวังแตก(ดำ) 45 หลา

เทประวังแตก(ดำ) 45 หลา

 • แพ็คละ 22 บาท ( 1 ม้วน )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 13 ม้วน

เทป ThankYou(ฟ้า) 45 หลา

เทป ThankYou(ฟ้า) 45 หลา

 • แพ็คละ 22 บาท ( 1 ม้วน )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 25 ม้วน

เทป ThankYou(น้ำตาล) 45 หลา

เทป ThankYou(น้ำตาล) 45 หลา

 • แพ็คละ 22 บาท ( 1 ม้วน )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 38 ม้วน

เทป ThankYou(ส้ม) 45 หลา

เทป ThankYou(ส้ม) 45 หลา

 • แพ็คละ 22 บาท ( 1 ม้วน )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 144 ม้วน

เทป ThankYou(ชมพู) 45 หลา

เทป ThankYou(ชมพู) 45 หลา

 • แพ็คละ 22 บาท ( 1 ม้วน )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 142 ม้วน

เทป ThankYou(ขาว) 45 หลา

เทป ThankYou(ขาว) 45 หลา

 • แพ็คละ 22 บาท ( 1 ม้วน )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 12 ม้วน

เทป ThankYou(แดง) 45 หลา

เทป ThankYou(แดง) 45 หลา

 • แพ็คละ 22 บาท ( 1 ม้วน )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 144 ม้วน

เทป 20 หลา - ThankYou(ฟ้า)

เทป 20 หลา - ThankYou(ฟ้า)

 • แพ็คละ 10 บาท ( 1 ม้วน )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 130 ม้วน

เทป 20 หลา - ThankYou(น้ำตาล)

เทป 20 หลา - ThankYou(น้ำตาล)

 • แพ็คละ 10 บาท ( 1 ม้วน )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 211 ม้วน

เทป 20 หลา - ThankYou(ส้ม)

เทป 20 หลา - ThankYou(ส้ม)

 • แพ็คละ 10 บาท ( 1 ม้วน )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 142 ม้วน

เทป 20 หลา - ThankYou(ชมพู)

เทป 20 หลา - ThankYou(ชมพู)

 • แพ็คละ 10 บาท ( 1 ม้วน )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 244 ม้วน

เทป 20 หลา - ThankYou(ขาว)

เทป 20 หลา - ThankYou(ขาว)

 • แพ็คละ 10 บาท ( 1 ม้วน )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 209 ม้วน

เทป 20 หลา - ThankYou(แดง)

เทป 20 หลา - ThankYou(แดง)

 • แพ็คละ 10 บาท ( 1 ม้วน )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 132 ม้วน

ที่ตัดเทป แกน 2 นิ้ว

ที่ตัดเทป แกน 2 นิ้ว

 • แพ็คละ 55 บาท ( 1 ชิ้น )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 20 ชิ้น

เชือกเกลียวขาวเบอร์ 18 ครึ่งกิโล

เชือกเกลียวขาวเบอร์ 18 ครึ่งกิโล

 • แพ็คละ 93 บาท ( 1 ม้วน )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 49 ม้วน

กระดาษน้ำตาล KA 125 แกรม

กระดาษน้ำตาล KA 125 แกรม

 • แพ็คละ 60 บาท ( 10 แผ่น )
 • สินค้าหมดชั่วคราว : สินค้ากำลังเข้าใหม่ภายใน 1-2 วันทำการ

กระดาษน้ำตาล CA 110 แกรม

กระดาษน้ำตาล CA 110 แกรม

 • แพ็คละ 41 บาท ( 10 แผ่น )
 • สินค้าหมดชั่วคราว : สินค้ากำลังเข้าใหม่ภายใน 1-2 วันทำการ

ฟิล์มยืด 15 Micron กว้าง 50 ซม. ยาว 300 เมตร

ฟิล์มยืด 15 Micron กว้าง 50 ซม. ยาว 300 เมตร

 • แพ็คละ 200 บาท ( 1 ม้วน )
 • สินค้าหมดชั่วคราว : สินค้ากำลังเข้าใหม่ภายใน 1-2 วันทำการ

ฟิล์มยืด 15 Micron (ยกลัง)

ฟิล์มยืด 15 Micron (ยกลัง)

 • แพ็คละ 1,194 บาท ( 6 ม้วน )
 • สินค้าหมดชั่วคราว : สินค้ากำลังเข้าใหม่ภายใน 1-2 วันทำการ

เทปใส(เซต 6 ม้วน) ยาว 100 หลา

เทปใส(เซต 6 ม้วน) ยาว 100 หลา

 • แพ็คละ 117 บาท ( 6 ม้วน )
 • สินค้าหมดชั่วคราว : สินค้ากำลังเข้าใหม่ภายใน 1-2 วันทำการ

เทปสีน้ำตาล(เซต 6 ม้วน) ยาว 100 หลา

เทปสีน้ำตาล(เซต 6 ม้วน) ยาว 100 หลา

 • แพ็คละ 117 บาท ( 6 ม้วน )
 • สินค้าหมดชั่วคราว : สินค้ากำลังเข้าใหม่ภายใน 1-2 วันทำการ

หมวดหมู่