ห้ามนำรูปบนเว็บไปใช้งานเด็ดขาด:
รูปภาพต่างๆบนเว็บไซต์นี้เป็นภาพลิขสิทธิ์ซึ่งทางร้านจัดทำขึ้นเองเพื่อนำมาใช้งานประกอบการขาย ไม่อนุญาตให้บุคคลหรือองค์กรใดๆนำไปใช้งานโดยไม่ได้รับการอนุญาตเด็ดขาด มิฉะนั้นทางร้านอาจดำเนินการคดีด้านกฎหมายแก่บุคคลหรือองค์กรนั้นๆ

เทปใส (ARMARK)

 • ม้วน ละ 35 บาท ( 1 ม้วน )
 • สินค้าหมดชั่วคราว

เทปสีน้ำตาล (ARMARK)

 • ม้วน ละ 35 บาท ( 1 ม้วน )
 • สินค้าหมดชั่วคราว

เทป ThankYou (ขาว-Phoenix) 48 มม. x 45 หลา

 • ม้วน ละ 34 บาท ( 1 ม้วน )
 • สินค้าหมดชั่วคราว

กระดาษน้ำตาล KA 125 แกรม

 • ห่อ ละ 77 บาท ( 10 แผ่น )
 • สินค้าหมดชั่วคราว

ฟิล์มยืด 15 Micron (ยกลัง)

 • ลัง ละ 1,377 บาท ( 6 ม้วน )
 • สินค้าหมดชั่วคราว

เทปใส(เซต 6 ม้วน) ยาว 100 หลา

 • แพ็ค ละ 141 บาท ( 6 ม้วน )
 • สินค้าหมดชั่วคราว

เทปสีน้ำตาล(เซต 6 ม้วน) ยาว 100 หลา

 • แพ็ค ละ 141 บาท ( 6 ม้วน )
 • สินค้าหมดชั่วคราว
เทป PVC เหลือง-ดำ

เทป PVC เหลือง-ดำ

 • แพ็คละ 141 บาท ( 1 ม้วน )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 27 ม้วน

เทปใส (ARMARK)

เทปใส (ARMARK)

 • แพ็คละ 35 บาท ( 1 ม้วน )
 • สินค้าหมดชั่วคราว : สินค้ากำลังเข้าใหม่ภายใน 1-2 วันทำการ

เทปใส 100 หลา

เทปใส 100 หลา

 • แพ็คละ 25 บาท ( 1 ม้วน )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 1,436 ม้วน

เทปใส 45 หลา

เทปใส 45 หลา

 • แพ็คละ 13 บาท ( 1 ม้วน )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 463 ม้วน

เทปสีน้ำตาล (ARMARK)

เทปสีน้ำตาล (ARMARK)

 • แพ็คละ 35 บาท ( 1 ม้วน )
 • สินค้าหมดชั่วคราว : สินค้ากำลังเข้าใหม่ภายใน 1-2 วันทำการ

เทปสีน้ำตาล 100 หลา

เทปสีน้ำตาล 100 หลา

 • แพ็คละ 25 บาท ( 1 ม้วน )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 554 ม้วน

เทปสีน้ำตาล 45 หลา

เทปสีน้ำตาล 45 หลา

 • แพ็คละ 13 บาท ( 1 ม้วน )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 720 ม้วน

เทป ThankYou (ขาว-Phoenix) 48 มม. x 45 หลา

เทป ThankYou (ขาว-Phoenix) 48 มม. x 45 หลา

 • แพ็คละ 34 บาท ( 1 ม้วน )
 • สินค้าหมดชั่วคราว : สินค้ากำลังเข้าใหม่ภายใน 1-2 วันทำการ

เทประวังแตก(ขาว) 45 หลา

เทประวังแตก(ขาว) 45 หลา

 • แพ็คละ 26 บาท ( 1 ม้วน )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 119 ม้วน

เทประวังแตก(เหลือง) 45 หลา

เทประวังแตก(เหลือง) 45 หลา

 • แพ็คละ 26 บาท ( 1 ม้วน )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 36 ม้วน

เทประวังแตก(แดง) 45 หลา

เทประวังแตก(แดง) 45 หลา

 • แพ็คละ 26 บาท ( 1 ม้วน )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 152 ม้วน

เทประวังแตก(ดำ) 45 หลา

เทประวังแตก(ดำ) 45 หลา

 • แพ็คละ 26 บาท ( 1 ม้วน )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 595 ม้วน

เทป ThankYou(ฟ้า) 45 หลา

เทป ThankYou(ฟ้า) 45 หลา

 • แพ็คละ 26 บาท ( 1 ม้วน )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 1 ม้วน

เทป ThankYou(น้ำตาล) 45 หลา

เทป ThankYou(น้ำตาล) 45 หลา

 • แพ็คละ 26 บาท ( 1 ม้วน )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 147 ม้วน

เทป ThankYou(ส้ม) 45 หลา

เทป ThankYou(ส้ม) 45 หลา

 • แพ็คละ 26 บาท ( 1 ม้วน )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 117 ม้วน

เทป ThankYou(ชมพู) 45 หลา

เทป ThankYou(ชมพู) 45 หลา

 • แพ็คละ 26 บาท ( 1 ม้วน )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 23 ม้วน

เทป ThankYou(ขาว) 45 หลา

เทป ThankYou(ขาว) 45 หลา

 • แพ็คละ 26 บาท ( 1 ม้วน )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 176 ม้วน

เทป ThankYou(แดง) 45 หลา

เทป ThankYou(แดง) 45 หลา

 • แพ็คละ 26 บาท ( 1 ม้วน )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 58 ม้วน

เทป 20 หลา - ThankYou(ฟ้า)

เทป 20 หลา - ThankYou(ฟ้า)

 • แพ็คละ 12 บาท ( 1 ม้วน )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 132 ม้วน

เทป 20 หลา - ThankYou(น้ำตาล)

เทป 20 หลา - ThankYou(น้ำตาล)

 • แพ็คละ 12 บาท ( 1 ม้วน )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 212 ม้วน

เทป 20 หลา - ThankYou(ส้ม)

เทป 20 หลา - ThankYou(ส้ม)

 • แพ็คละ 12 บาท ( 1 ม้วน )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 216 ม้วน

เทป 20 หลา - ThankYou(ชมพู)

เทป 20 หลา - ThankYou(ชมพู)

 • แพ็คละ 12 บาท ( 1 ม้วน )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 250 ม้วน

เทป 20 หลา - ThankYou(ขาว)

เทป 20 หลา - ThankYou(ขาว)

 • แพ็คละ 12 บาท ( 1 ม้วน )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 215 ม้วน

เทป 20 หลา - ThankYou(แดง)

เทป 20 หลา - ThankYou(แดง)

 • แพ็คละ 12 บาท ( 1 ม้วน )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 138 ม้วน

ที่ตัดเทป แกน 2 นิ้ว

ที่ตัดเทป แกน 2 นิ้ว

 • แพ็คละ 65 บาท ( 1 ชิ้น )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 81 ชิ้น

เชือกเกลียวขาวเบอร์ 18 ครึ่งกิโล

เชือกเกลียวขาวเบอร์ 18 ครึ่งกิโล

 • แพ็คละ 112 บาท ( 1 ม้วน )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 107 ม้วน

กระดาษน้ำตาล KA 125 แกรม

กระดาษน้ำตาล KA 125 แกรม

 • แพ็คละ 77 บาท ( 10 แผ่น )
 • สินค้าหมดชั่วคราว : สินค้ากำลังเข้าใหม่ภายใน 1-2 วันทำการ

กระดาษน้ำตาล CA 110 แกรม

กระดาษน้ำตาล CA 110 แกรม

 • แพ็คละ 50 บาท ( 10 แผ่น )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 7 ห่อ

ฟิล์มยืด 15 Micron กว้าง 50 ซม. ยาว 300 เมตร

ฟิล์มยืด 15 Micron กว้าง 50 ซม. ยาว 300 เมตร

 • แพ็คละ 232 บาท ( 1 ม้วน )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 55 ม้วน

ฟิล์มยืด 15 Micron (ยกลัง)

ฟิล์มยืด 15 Micron (ยกลัง)

 • แพ็คละ 1,377 บาท ( 6 ม้วน )
 • สินค้าหมดชั่วคราว : สินค้ากำลังเข้าใหม่ภายใน 1-2 วันทำการ

เทปใส(เซต 6 ม้วน) ยาว 100 หลา

เทปใส(เซต 6 ม้วน) ยาว 100 หลา

 • แพ็คละ 141 บาท ( 6 ม้วน )
 • สินค้าหมดชั่วคราว : สินค้ากำลังเข้าใหม่ภายใน 1-2 วันทำการ

เทปสีน้ำตาล(เซต 6 ม้วน) ยาว 100 หลา

เทปสีน้ำตาล(เซต 6 ม้วน) ยาว 100 หลา

 • แพ็คละ 141 บาท ( 6 ม้วน )
 • สินค้าหมดชั่วคราว : สินค้ากำลังเข้าใหม่ภายใน 1-2 วันทำการ

หมวดหมู่