ห้ามนำรูปบนเว็บไปใช้งานเด็ดขาด:
รูปภาพต่างๆบนเว็บไซต์นี้เป็นภาพลิขสิทธิ์ซึ่งทางร้านจัดทำขึ้นเองเพื่อนำมาใช้งานประกอบการขาย ไม่อนุญาตให้บุคคลหรือองค์กรใดๆนำไปใช้งานโดยไม่ได้รับการอนุญาตเด็ดขาด มิฉะนั้นทางร้านอาจดำเนินการคดีด้านกฎหมายแก่บุคคลหรือองค์กรนั้นๆ
กล่องพิซซ่า ขนาด 7 นิ้ว

กล่องพิซซ่า ขนาด 7 นิ้ว

 • แพ็คละ 177 บาท ( 20 ใบ )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 17 แพ็ค

กล่องพิซซ่า ขนาด 8 นิ้ว

กล่องพิซซ่า ขนาด 8 นิ้ว

 • แพ็คละ 98 บาท ( 10 ใบ )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 33 แพ็ค

กล่องพิซซ่า ขนาด 9 นิ้ว

กล่องพิซซ่า ขนาด 9 นิ้ว

 • แพ็คละ 118 บาท ( 10 ใบ )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 16 แพ็ค

กล่องพิซซ่า ขนาด 10 นิ้ว

กล่องพิซซ่า ขนาด 10 นิ้ว

 • แพ็คละ 128 บาท ( 10 ใบ )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 22 แพ็ค

กล่องพิซซ่า ขนาด 11 นิ้ว

กล่องพิซซ่า ขนาด 11 นิ้ว

 • แพ็คละ 138 บาท ( 10 ใบ )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 29 แพ็ค

กล่องพิซซ่า ขนาด 12 นิ้ว

กล่องพิซซ่า ขนาด 12 นิ้ว

 • แพ็คละ 167 บาท ( 10 ใบ )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 44 แพ็ค

กล่องพิซซ่า ขนาด 13 นิ้ว

กล่องพิซซ่า ขนาด 13 นิ้ว

 • แพ็คละ 177 บาท ( 10 ใบ )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 11 แพ็ค

กล่องพิซซ่า ขนาด 14 นิ้ว

กล่องพิซซ่า ขนาด 14 นิ้ว

 • แพ็คละ 187 บาท ( 10 ใบ )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 16 แพ็ค

กล่องพิซซ่า ขนาด 15 นิ้ว

กล่องพิซซ่า ขนาด 15 นิ้ว

 • แพ็คละ 196 บาท ( 10 ใบ )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 28 แพ็ค

กล่องพิซซ่า ขนาด 6 นิ้ว

กล่องพิซซ่า ขนาด 6 นิ้ว

 • แพ็คละ 157 บาท ( 20 ใบ )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 29 แพ็ค

หมวดหมู่