ห้ามนำรูปบนเว็บไปใช้งานเด็ดขาด:
รูปภาพต่างๆบนเว็บไซต์นี้เป็นภาพลิขสิทธิ์ซึ่งทางร้านจัดทำขึ้นเองเพื่อนำมาใช้งานประกอบการขาย ไม่อนุญาตให้บุคคลหรือองค์กรใดๆนำไปใช้งานโดยไม่ได้รับการอนุญาตเด็ดขาด มิฉะนั้นทางร้านอาจดำเนินการคดีด้านกฎหมายแก่บุคคลหรือองค์กรนั้นๆ

กล่องพิซซ่า ขนาด 9 นิ้ว

 • แพ็ค ละ 114 บาท ( 10 ใบ )
 • สินค้าหมดชั่วคราว

กล่องพิซซ่า ขนาด 10 นิ้ว

 • แพ็ค ละ 124 บาท ( 10 ใบ )
 • สินค้าหมดชั่วคราว

กล่องพิซซ่า ขนาด 11 นิ้ว

 • แพ็ค ละ 133 บาท ( 10 ใบ )
 • สินค้าหมดชั่วคราว

กล่องพิซซ่า ขนาด 14 นิ้ว

 • แพ็ค ละ 181 บาท ( 10 ใบ )
 • สินค้าหมดชั่วคราว

กล่องพิซซ่า ขนาด 15 นิ้ว

 • แพ็ค ละ 190 บาท ( 10 ใบ )
 • สินค้าหมดชั่วคราว
กล่องพิซซ่า ขนาด 7 นิ้ว

กล่องพิซซ่า ขนาด 7 นิ้ว

 • แพ็คละ 171 บาท ( 20 ใบ )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 3 แพ็ค

กล่องพิซซ่า ขนาด 8 นิ้ว

กล่องพิซซ่า ขนาด 8 นิ้ว

 • แพ็คละ 95 บาท ( 10 ใบ )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 1 แพ็ค

กล่องพิซซ่า ขนาด 9 นิ้ว

กล่องพิซซ่า ขนาด 9 นิ้ว

 • แพ็คละ 114 บาท ( 10 ใบ )
 • สินค้าหมดชั่วคราว : สินค้ากำลังเข้าใหม่ภายใน 1-2 วันทำการ

กล่องพิซซ่า ขนาด 10 นิ้ว

กล่องพิซซ่า ขนาด 10 นิ้ว

 • แพ็คละ 124 บาท ( 10 ใบ )
 • สินค้าหมดชั่วคราว : สินค้ากำลังเข้าใหม่ภายใน 1-2 วันทำการ

กล่องพิซซ่า ขนาด 11 นิ้ว

กล่องพิซซ่า ขนาด 11 นิ้ว

 • แพ็คละ 133 บาท ( 10 ใบ )
 • สินค้าหมดชั่วคราว : สินค้ากำลังเข้าใหม่ภายใน 1-2 วันทำการ

กล่องพิซซ่า ขนาด 12 นิ้ว

กล่องพิซซ่า ขนาด 12 นิ้ว

 • แพ็คละ 162 บาท ( 10 ใบ )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 10 แพ็ค

กล่องพิซซ่า ขนาด 13 นิ้ว

กล่องพิซซ่า ขนาด 13 นิ้ว

 • แพ็คละ 171 บาท ( 10 ใบ )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 2 แพ็ค

กล่องพิซซ่า ขนาด 14 นิ้ว

กล่องพิซซ่า ขนาด 14 นิ้ว

 • แพ็คละ 181 บาท ( 10 ใบ )
 • สินค้าหมดชั่วคราว : สินค้ากำลังเข้าใหม่ภายใน 1-2 วันทำการ

กล่องพิซซ่า ขนาด 15 นิ้ว

กล่องพิซซ่า ขนาด 15 นิ้ว

 • แพ็คละ 190 บาท ( 10 ใบ )
 • สินค้าหมดชั่วคราว : สินค้ากำลังเข้าใหม่ภายใน 1-2 วันทำการ

กล่องพิซซ่า ขนาด 6 นิ้ว

กล่องพิซซ่า ขนาด 6 นิ้ว

 • แพ็คละ 152 บาท ( 20 ใบ )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 20 แพ็ค

หมวดหมู่