ห้ามนำรูปบนเว็บไปใช้งานเด็ดขาด:
รูปภาพต่างๆบนเว็บไซต์นี้เป็นภาพลิขสิทธิ์ซึ่งทางร้านจัดทำขึ้นเองเพื่อนำมาใช้งานประกอบการขาย ไม่อนุญาตให้บุคคลหรือองค์กรใดๆนำไปใช้งานโดยไม่ได้รับการอนุญาตเด็ดขาด มิฉะนั้นทางร้านอาจดำเนินการคดีด้านกฎหมายแก่บุคคลหรือองค์กรนั้นๆ

กล่องพิซซ่า ขนาด 11 นิ้ว

 • แพ็คละ 138 บาท ( 10 ใบ )
 • สินค้าหมดชั่วคราว
กล่องพิซซ่า ขนาด 7 นิ้ว

กล่องพิซซ่า ขนาด 7 นิ้ว

 • แพ็คละ 177 บาท ( 20 ใบ )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 19 แพ็ค

กล่องพิซซ่า ขนาด 8 นิ้ว

กล่องพิซซ่า ขนาด 8 นิ้ว

 • แพ็คละ 98 บาท ( 10 ใบ )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 15 แพ็ค

กล่องพิซซ่า ขนาด 9 นิ้ว

กล่องพิซซ่า ขนาด 9 นิ้ว

 • แพ็คละ 118 บาท ( 10 ใบ )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 24 แพ็ค

กล่องพิซซ่า ขนาด 10 นิ้ว

กล่องพิซซ่า ขนาด 10 นิ้ว

 • แพ็คละ 128 บาท ( 10 ใบ )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 34 แพ็ค

กล่องพิซซ่า ขนาด 11 นิ้ว

กล่องพิซซ่า ขนาด 11 นิ้ว

 • แพ็คละ 138 บาท ( 10 ใบ )
 • สินค้าหมดชั่วคราว : สินค้ากำลังเข้าใหม่ภายใน 1-2 วันทำการ

กล่องพิซซ่า ขนาด 12 นิ้ว

กล่องพิซซ่า ขนาด 12 นิ้ว

 • แพ็คละ 167 บาท ( 10 ใบ )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 66 แพ็ค

กล่องพิซซ่า ขนาด 13 นิ้ว

กล่องพิซซ่า ขนาด 13 นิ้ว

 • แพ็คละ 177 บาท ( 10 ใบ )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 11 แพ็ค

กล่องพิซซ่า ขนาด 14 นิ้ว

กล่องพิซซ่า ขนาด 14 นิ้ว

 • แพ็คละ 187 บาท ( 10 ใบ )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 21 แพ็ค

กล่องพิซซ่า ขนาด 15 นิ้ว

กล่องพิซซ่า ขนาด 15 นิ้ว

 • แพ็คละ 196 บาท ( 10 ใบ )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 28 แพ็ค

หมวดหมู่