ห้ามนำรูปบนเว็บไปใช้งานเด็ดขาด:
รูปภาพต่างๆบนเว็บไซต์นี้เป็นภาพลิขสิทธิ์ซึ่งทางร้านจัดทำขึ้นเองเพื่อนำมาใช้งานประกอบการขาย ไม่อนุญาตให้บุคคลหรือองค์กรใดๆนำไปใช้งานโดยไม่ได้รับการอนุญาตเด็ดขาด มิฉะนั้นทางร้านอาจดำเนินการคดีด้านกฎหมายแก่บุคคลหรือองค์กรนั้นๆ
ถุงซิปใส 3x5 เซนติเมตร

ถุงซิปใส 3x5 เซนติเมตร

 • แพ็คละ 150 บาท ( 1 ห่อ )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 27 ห่อ

ถุงซิปใส 4x6 เซนติเมตร

ถุงซิปใส 4x6 เซนติเมตร

 • แพ็คละ 115 บาท ( 1 ห่อ )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 14 ห่อ

ถุงซิปใส 6x8 เซนติเมตร

ถุงซิปใส 6x8 เซนติเมตร

 • แพ็คละ 115 บาท ( 1 ห่อ )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 24 ห่อ

ถุงซิปใส 7x10 เซนติเมตร

ถุงซิปใส 7x10 เซนติเมตร

 • แพ็คละ 115 บาท ( 1 ห่อ )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 37 ห่อ

ถุงซิปใส 9x13 เซนติเมตร

ถุงซิปใส 9x13 เซนติเมตร

 • แพ็คละ 115 บาท ( 1 ห่อ )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 28 ห่อ

ถุงซิปใส 13x20 เซนติเมตร

ถุงซิปใส 13x20 เซนติเมตร

 • แพ็คละ 115 บาท ( 1 ห่อ )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 34 ห่อ

ถุงซิปใส 15x23 เซนติเมตร

ถุงซิปใส 15x23 เซนติเมตร

 • แพ็คละ 115 บาท ( 1 ห่อ )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 21 ห่อ

ถุงซิปใส 16x22 เซนติเมตร

ถุงซิปใส 16x22 เซนติเมตร

 • แพ็คละ 115 บาท ( 1 ห่อ )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 40 ห่อ

ถุงซิปใส 18x28 เซนติเมตร

ถุงซิปใส 18x28 เซนติเมตร

 • แพ็คละ 115 บาท ( 1 ห่อ )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 53 ห่อ

ถุงซิปใส 23x35 เซนติเมตร

ถุงซิปใส 23x35 เซนติเมตร

 • แพ็คละ 115 บาท ( 1 ห่อ )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 25 ห่อ

ถุงซิปใส 25x38 เซนติเมตร

ถุงซิปใส 25x38 เซนติเมตร

 • แพ็คละ 115 บาท ( 1 ห่อ )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 17 ห่อ

ถุงซิปใส 30.5x46 เซนติเมตร

ถุงซิปใส 30.5x46 เซนติเมตร

 • แพ็คละ 115 บาท ( 1 ห่อ )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 25 ห่อ

ถุงซิปกระดาษคราฟ เจาะหน้าต่างเหลี่ยม 12x20 ซม.

ถุงซิปกระดาษคราฟ เจาะหน้าต่างเหลี่ยม 12x20 ซม.

 • แพ็คละ 190 บาท ( 50 ซอง )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 8 แพ็ค

ถุงซิปกระดาษคราฟ เจาะหน้าต่างเหลี่ยม 15x22 ซม.

ถุงซิปกระดาษคราฟ เจาะหน้าต่างเหลี่ยม 15x22 ซม.

 • แพ็คละ 240 บาท ( 50 ซอง )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 29 แพ็ค

ถุงซิปกระดาษคราฟ เจาะหน้าต่างเหลี่ยม 17x24 ซม.

ถุงซิปกระดาษคราฟ เจาะหน้าต่างเหลี่ยม 17x24 ซม.

 • แพ็คละ 280 บาท ( 50 ซอง )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 27 แพ็ค

ถุงซิปกระดาษคราฟ เจาะหน้าต่างเหลี่ยม 18x25.4 ซม.

ถุงซิปกระดาษคราฟ เจาะหน้าต่างเหลี่ยม 18x25.4 ซม.

 • แพ็คละ 333 บาท ( 50 ซอง )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 46 แพ็ค

ถุงซิปฟอยล์ สีเงิน 4.5 x 8 นิ้ว

ถุงซิปฟอยล์ สีเงิน 4.5 x 8 นิ้ว

 • แพ็คละ 198 บาท ( 50 ซอง )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 25 แพ็ค

ถุงซิปฟอยล์ สีชมพู 4.5 x 8 นิ้ว

ถุงซิปฟอยล์ สีชมพู 4.5 x 8 นิ้ว

 • แพ็คละ 198 บาท ( 50 ซอง )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 3 แพ็ค

ถุงซิปฟอยล์ สีเงิน 5.5 x 9 นิ้ว

ถุงซิปฟอยล์ สีเงิน 5.5 x 9 นิ้ว

 • แพ็คละ 247 บาท ( 50 ซอง )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 46 แพ็ค

ถุงซิปฟอยล์ สีเงิน 6 x 9 นิ้ว

ถุงซิปฟอยล์ สีเงิน 6 x 9 นิ้ว

 • แพ็คละ 285 บาท ( 50 ซอง )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 15 แพ็ค

ถุงซิปฟอยล์ สีเงิน 6 x 10 นิ้ว

ถุงซิปฟอยล์ สีเงิน 6 x 10 นิ้ว

 • แพ็คละ 323 บาท ( 50 ซอง )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 56 แพ็ค

ถุงซิปฟอยล์ สีเงิน 7 x 11 นิ้ว

ถุงซิปฟอยล์ สีเงิน 7 x 11 นิ้ว

 • แพ็คละ 352 บาท ( 50 ซอง )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 14 แพ็ค

ถุงซิปฟอยล์ สีเงิน 8 x 12 นิ้ว

ถุงซิปฟอยล์ สีเงิน 8 x 12 นิ้ว

 • แพ็คละ 340 บาท ( 50 ซอง )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 33 แพ็ค

ถุงซิปใส 4x6 ซม. ##พิมพ์แถบขาว

ถุงซิปใส 4x6 ซม. ##พิมพ์แถบขาว

 • แพ็คละ 125 บาท ( 1 ห่อ )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 12 ห่อ

ถุงซิปใส 6x8 ซม. ##พิมพ์แถบขาว

ถุงซิปใส 6x8 ซม. ##พิมพ์แถบขาว

 • แพ็คละ 125 บาท ( 1 ห่อ )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 16 ห่อ

ถุงซิปใส 7x10 ซม. ##พิมพ์แถบขาว

ถุงซิปใส 7x10 ซม. ##พิมพ์แถบขาว

 • แพ็คละ 125 บาท ( 1 ห่อ )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 7 ห่อ

ถุงซิปใส 9x13 ซม. ##พิมพ์แถบขาว

ถุงซิปใส 9x13 ซม. ##พิมพ์แถบขาว

 • แพ็คละ 125 บาท ( 1 ห่อ )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 11 ห่อ

ถุงซิปใส 13x20 ซม. ##พิมพ์แถบขาว

ถุงซิปใส 13x20 ซม. ##พิมพ์แถบขาว

 • แพ็คละ 125 บาท ( 1 ห่อ )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 14 ห่อ

หมวดหมู่