ห้ามนำรูปบนเว็บไปใช้งานเด็ดขาด:
รูปภาพต่างๆบนเว็บไซต์นี้เป็นภาพลิขสิทธิ์ซึ่งทางร้านจัดทำขึ้นเองเพื่อนำมาใช้งานประกอบการขาย ไม่อนุญาตให้บุคคลหรือองค์กรใดๆนำไปใช้งานโดยไม่ได้รับการอนุญาตเด็ดขาด มิฉะนั้นทางร้านอาจดำเนินการคดีด้านกฎหมายแก่บุคคลหรือองค์กรนั้นๆ

กล่องเค้กสีขาว 2 ชิ้นทรงสูง ขนาด 12.5*15*10 ซม.

 • แพ็คละ 157 บาท ( 20 ใบ )
 • สินค้าหมดชั่วคราว
กล่องเค้กสีขาว 1 ชิ้น 7.5x11.5x9 ซม.

กล่องเค้กสีขาว 1 ชิ้น 7.5x11.5x9 ซม.

 • แพ็คละ 113 บาท ( 20 ใบ )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 105 แพ็ค

กล่องเค้กสีขาว 2 ชิ้นทรงสูง ขนาด 12.5*15*10 ซม.

กล่องเค้กสีขาว 2 ชิ้นทรงสูง ขนาด 12.5*15*10 ซม.

 • แพ็คละ 157 บาท ( 20 ใบ )
 • สินค้าหมดชั่วคราว : สินค้ากำลังเข้าใหม่ภายใน 1-2 วันทำการ

กล่องเค้กสีขาว ครึ่งปอนด์ ขนาด 20*20*5 ซม.

กล่องเค้กสีขาว ครึ่งปอนด์ ขนาด 20*20*5 ซม.

 • แพ็คละ 226 บาท ( 20 ใบ )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 17 แพ็ค

กล่องเค้กสีขาว 1 ปอนด์ทรงสูง ขนาด 20.3*20.3*15 ซม.

กล่องเค้กสีขาว 1 ปอนด์ทรงสูง ขนาด 20.3*20.3*15 ซม.

 • แพ็คละ 187 บาท ( 10 ใบ )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 2 แพ็ค

กล่องเค้กสีขาว 1 ปอนด์ ขนาด 20.5*20.5*10 ซม.

กล่องเค้กสีขาว 1 ปอนด์ ขนาด 20.5*20.5*10 ซม.

 • แพ็คละ 294 บาท ( 20 ใบ )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 18 แพ็ค

กล่องเค้กสีขาว 2 ปอนด์ทรงสูง ขนาด 24.5*24.5*15 ซม.

กล่องเค้กสีขาว 2 ปอนด์ทรงสูง ขนาด 24.5*24.5*15 ซม.

 • แพ็คละ 216 บาท ( 10 ใบ )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 5 แพ็ค

กล่องเค้กสีขาว 2 ปอนด์ ขนาด 24.5*24.5*10.5 ซม.

กล่องเค้กสีขาว 2 ปอนด์ ขนาด 24.5*24.5*10.5 ซม.

 • แพ็คละ 334 บาท ( 20 ใบ )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 36 แพ็ค

กล่องเค้กสีขาว 2 ปอนด์ทรงเตี้ย ขนาด 24.5*24.5*6.5 ซม.

กล่องเค้กสีขาว 2 ปอนด์ทรงเตี้ย ขนาด 24.5*24.5*6.5 ซม.

 • แพ็คละ 294 บาท ( 20 ใบ )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 18 แพ็ค

กล่องเค้กสีขาว 3 ปอนด์ทรงสูง ขนาด 26.6*26.6*15 ซม.

กล่องเค้กสีขาว 3 ปอนด์ทรงสูง ขนาด 26.6*26.6*15 ซม.

 • แพ็คละ 255 บาท ( 10 ใบ )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 4 แพ็ค

กล่องเค้กสีขาว 3 ปอนด์ 28.5x26.5x10 ซม.

กล่องเค้กสีขาว 3 ปอนด์ 28.5x26.5x10 ซม.

 • แพ็คละ 392 บาท ( 20 ใบ )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 3 แพ็ค

กล่องเค้ก 3 ปอนด์ ขาว (ทรงเตี้ย)

กล่องเค้ก 3 ปอนด์ ขาว (ทรงเตี้ย)

 • แพ็คละ 353 บาท ( 20 ใบ )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 11 แพ็ค

กล่องใส่พายสับปะรด สีขาว 18x8x5.5 ซม.

กล่องใส่พายสับปะรด สีขาว 18x8x5.5 ซม.

 • แพ็คละ 294 บาท ( 50 ใบ )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 9 แพ็ค

กล่องใส่พายสับปะรด สีขาว 8x24x5.5 ซม.

กล่องใส่พายสับปะรด สีขาว 8x24x5.5 ซม.

 • แพ็คละ 334 บาท ( 50 ใบ )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 26 แพ็ค

หมวดหมู่