กล่องพิซซ่า ขนาด 13 นิ้ว

 • แพ็คละ 152 บาท ( 10 ใบ )
 • สินค้าหมดชั่วคราว
กล่องพิซซ่า ขนาด 7 นิ้ว

กล่องพิซซ่า ขนาด 7 นิ้ว

 • แพ็คละ 133 บาท ( 20 ใบ )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 21 แพ็ค

กล่องพิซซ่า ขนาด 8 นิ้ว

กล่องพิซซ่า ขนาด 8 นิ้ว

 • แพ็คละ 76 บาท ( 10 ใบ )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 24 แพ็ค

กล่องพิซซ่า ขนาด 9 นิ้ว

กล่องพิซซ่า ขนาด 9 นิ้ว

 • แพ็คละ 95 บาท ( 10 ใบ )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 19 แพ็ค

กล่องพิซซ่า ขนาด 10 นิ้ว

กล่องพิซซ่า ขนาด 10 นิ้ว

 • แพ็คละ 105 บาท ( 10 ใบ )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 25 แพ็ค

กล่องพิซซ่า ขนาด 11 นิ้ว

กล่องพิซซ่า ขนาด 11 นิ้ว

 • แพ็คละ 114 บาท ( 10 ใบ )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 27 แพ็ค

กล่องพิซซ่า ขนาด 12 นิ้ว

กล่องพิซซ่า ขนาด 12 นิ้ว

 • แพ็คละ 143 บาท ( 10 ใบ )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 11 แพ็ค

กล่องพิซซ่า ขนาด 13 นิ้ว

กล่องพิซซ่า ขนาด 13 นิ้ว

 • แพ็คละ 152 บาท ( 10 ใบ )
 • สินค้าหมดชั่วคราว : สินค้ากำลังเข้าใหม่ภายใน 1-2 วันทำการ

กล่องพิซซ่า ขนาด 14 นิ้ว

กล่องพิซซ่า ขนาด 14 นิ้ว

 • แพ็คละ 162 บาท ( 10 ใบ )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 11 แพ็ค

กล่องพิซซ่า ขนาด 15 นิ้ว

กล่องพิซซ่า ขนาด 15 นิ้ว

 • แพ็คละ 171 บาท ( 10 ใบ )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 16 แพ็ค

หมวดหมู่