ฐานรองเค้ก 1 ปอนด์ สีทองด้าน ขอบหยัก

ฐานรองเค้ก 1 ปอนด์ สีทองด้าน ขอบหยัก

 • แพ็คละ 133 บาท ( 20 แผ่น )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 2 แพ็ค

ฐานรองเค้ก 2 ปอนด์ สีทองด้าน ขอบหยัก

ฐานรองเค้ก 2 ปอนด์ สีทองด้าน ขอบหยัก

 • แพ็คละ 152 บาท ( 20 แผ่น )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 2 แพ็ค

ฐานรองเค้ก 3 ปอนด์ สีทองด้าน ขอบหยัก

ฐานรองเค้ก 3 ปอนด์ สีทองด้าน ขอบหยัก

 • แพ็คละ 171 บาท ( 20 แผ่น )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 5 แพ็ค

กระดาษรองอาหาร 6*8 นิ้ว

กระดาษรองอาหาร 6*8 นิ้ว

 • แพ็คละ 124 บาท ( 1 ห่อ )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 2 ห่อ

กระดาษรองอาหาร 8*8 นิ้ว

กระดาษรองอาหาร 8*8 นิ้ว

 • แพ็คละ 143 บาท ( 1 ห่อ )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 7 ห่อ

กระดาษรองอาหาร 10*10 นิ้ว

กระดาษรองอาหาร 10*10 นิ้ว

 • แพ็คละ 209 บาท ( 1 ห่อ )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 6 ห่อ

หมวดหมู่