กล่องฝาชน เบอร์ M/5 (ความหนา 5 ชั้น)

กล่องฝาชน เบอร์ M/5 (ความหนา 5 ชั้น)

  • แพ็คละ 480 บาท ( 20 ใบ )
  • มีสินค้าทั้งหมด : 44 แพ็ค

กล่องฝาชน เบอร์ M+/5 (ความหนา 5 ชั้น)

กล่องฝาชน เบอร์ M+/5 (ความหนา 5 ชั้น)

  • แพ็คละ 680 บาท ( 20 ใบ )
  • มีสินค้าทั้งหมด : 12 แพ็ค

กล่องฝาชน เบอร์ L/5 (ความหนา 5 ชั้น)

กล่องฝาชน เบอร์ L/5 (ความหนา 5 ชั้น)

  • แพ็คละ 880 บาท ( 20 ใบ )
  • มีสินค้าทั้งหมด : 39 แพ็ค

กล่องฝาชน เบอร์ L+13/5 (ความหนา 5 ชั้น)

กล่องฝาชน เบอร์ L+13/5 (ความหนา 5 ชั้น)

  • แพ็คละ 1,040 บาท ( 20 ใบ )
  • มีสินค้าทั้งหมด : 59 แพ็ค

กล่องฝาชน BIGBOX (ความหนา 5 ชั้น)

กล่องฝาชน BIGBOX (ความหนา 5 ชั้น)

  • แพ็คละ 150 บาท ( 1 ใบ )
  • มีสินค้าทั้งหมด : 50 ใบ

หมวดหมู่