เทปใสขนาด 2 นิ้ว

เทปใสขนาด 2 นิ้ว

 • แพ็คละ 28 บาท ( 1 ม้วน )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 585 ม้วน

เทปสีน้ำตาลขนาด 2 นิ้ว

เทปสีน้ำตาลขนาด 2 นิ้ว

 • แพ็คละ 28 บาท ( 1 ม้วน )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 1,705 ม้วน

ที่ตัดเทป แกน 2 นิ้ว

ที่ตัดเทป แกน 2 นิ้ว

 • แพ็คละ 60 บาท ( 1 ชิ้น )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 10 ชิ้น

เชือกเกลียวขาวเบอร์ 18 ครึ่งกิโล

เชือกเกลียวขาวเบอร์ 18 ครึ่งกิโล

 • แพ็คละ 80 บาท ( 1 ม้วน )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 117 ม้วน

กระดาษน้ำตาล KA-125

กระดาษน้ำตาล KA-125

 • แพ็คละ 65 บาท ( 10 แผ่น )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 581 ห่อ

กระดาษน้ำตาล CA-110

กระดาษน้ำตาล CA-110

 • แพ็คละ 45 บาท ( 10 แผ่น )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 306 ห่อ

ฟิล์มยืด 15 Micron กว้าง 50 ซม. ยาว 300 เมตร

ฟิล์มยืด 15 Micron กว้าง 50 ซม. ยาว 300 เมตร

 • แพ็คละ 185 บาท ( 1 ม้วน )
 • มีสินค้าทั้งหมด : 57 ม้วน

ฟิล์มยืด 15 Micron (ยกลัง)

ฟิล์มยืด 15 Micron (ยกลัง)

 • แพ็คละ 999 บาท ( 6 ม้วน )
 • สินค้าหมดชั่วคราว : สินค้ากำลังเข้าใหม่ภายใน 1-2 วันทำการ

หมวดหมู่