ข้อห้ามทำเมื่อต้องเซ็นสำเนาบัตรประชาชน เสี่ยงมิจฉาชีพอ้างข้อมูล

ารเซ็นสำเนาบัตรประชาชนมีความสำคัญอย่างยิ่งในการป้องกันการแอบอ้างใช้ข้อมูลส่วนตัวของเราในการทำธุรกรรมต่างๆ ลายเซ็นของเราเปรียบเสมือนลายมือชื่อที่แสดงถึงการยอมรับและยินยอมในการให้ข้อมูลส่วนตัวของเราแก่ผู้อื่น การเซ็นสำเนาบัตรประชาชนที่ถูกต้องและปลอดภัย จะช่วยให้เราป้องกันมิจฉาชีพจากการแอบอ้างใช้ข้อมูลส่วนตัวของเราในการทำธุรกรรมต่างๆ ได้ แต่ต่อไปนี้คือ 5 ข้อห้ามเมื่อต้องเซ็นสำเนาบัตรประชาชน
 
 
 
5 ข้อห้ามทำเมื่อต้องเซ็นสำเนาบัตรประชาชน
 
 • ห้ามเซ็นทับลงบนด้านหลังของสำเนาบัตรประชาชน เพราะจะทำให้มิจฉาชีพสามารถลอกลายเซ็นไปใช้งานได้
 • ห้ามเซ็นทับลงบนรูปใบหน้า เพราะจะทำให้มิจฉาชีพสามารถปลอมแปลงใบหน้าของเราไปใช้งานได้
 • ห้ามเซ็นไว้บนพื้นที่ว่างด้านข้างของสำเนาบัตรประชาชน เพราะจะทำให้มิจฉาชีพสามารถตัดลายเซ็นไปใช้งานได้
 • ห้ามเซ็นด้วยปากกาสีอื่นๆ นอกจากสีดำ เพราะเครื่องถ่ายเอกสารบางชนิด สามารถถ่ายเอกสาร โดยดึงหมึกสีน้ำเงินออก ให้เหลือแต่ข้อความบนบัตรประชาชนได้
 • ห้ามเซ็นด้วยลายมือที่อ่านไม่ออก เพราะอาจทำให้มิจฉาชีพปลอมแปลงลายเซ็นของเราไปใช้งานได้
นอกจากนี้ ควรระวังไม่ให้สำเนาบัตรประชาชนตกไปอยู่ในมือของผู้อื่น เพราะอาจถูกนำไปแอบอ้างใช้ในการทำธุรกรรมต่างๆ ได้
 
วิธีเซ็นสำเนาบัตรประชาชนที่ปลอดภัย
 
 • ถ่ายสำเนาบัตรประชาชนเพียงด้านเดียว โดยให้ถ่ายหน้าที่มีข้อมูลส่วนตัวทั้งหมด
 • ขีดเส้นคร่อมทับสำเนาบัตรประชาชน โดยขีดเส้น 2 เส้น แต่ไม่ขีดทับรูปใบหน้า
 • เขียนข้อความกำกับไว้เสมอ เช่น ใช้เพื่อสมัครงานเท่านั้น, ใช้เพื่อเปิดบัญชีเท่านั้น
 • ระบุ วัน/เดือน/ปี ที่ใช้เอกสาร
 • เซ็นชื่อรับรอง โดยเซ็นทับลงบนสำเนาบัตรประชาชน โดยใช้ปากกาหมึกสีดำ และใช้ลายมือที่อ่านออก
 

บทความอื่นๆ

สินค้าใหม่

เทปสีน้ำตาล 100 หลา

 • ม้วน ละ 21 บาท ( 1 ม้วน )

เทปสีน้ำตาล 45 หลา

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )

เทป ThankYou(น้ำตาล) 45 หลา

 • ม้วน ละ 22 บาท ( 1 ม้วน )

เทป ThankYou(ส้ม) 45 หลา

 • ม้วน ละ 22 บาท ( 1 ม้วน )

เทป ThankYou(ชมพู) 45 หลา

 • ม้วน ละ 22 บาท ( 1 ม้วน )

เทป ThankYou(แดง) 45 หลา

 • ม้วน ละ 22 บาท ( 1 ม้วน )

เทป 20 หลา - ThankYou(ฟ้า)

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )

เทป 20 หลา - ThankYou(น้ำตาล)

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )

เทป 20 หลา - ThankYou(ส้ม)

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )

เทป 20 หลา - ThankYou(ชมพู)

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )

เทป 20 หลา - ThankYou(ขาว)

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )

เทป 20 หลา - ThankYou(แดง)

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )