คลายข้อสงสัย Carton box คือ กล่องแบบใด

Carton box คือ กล่องกระดาษที่ผลิตมาจากวัสดุอย่างกระดาษลูกฟูก และมักจะใช้กับกล่องที่มีขนาดใหญ่ที่สามารถบรรจุสิ่งของที่แบ่งเป็นหน่วยๆได้ภายในกล่องเดียว อาทิเช่น ใส่ขวดน้ำแบบยกลัง ใส่ผงซักฟอก เป็นต้น ถือว่าเป็นกล่องอีกประเภทที่สามารถบรรจุสิ่งของได้หลากหลาย และนอกจจากจะทำกระดาษลูกฟูกแล้วยัง จะใช้วัสดุอย่าง พลาสติกลูกฟูก แบบ Future Board ก็ได้ด้วย และสำหรับท่านที่สงสัยว่า Carton Box คืออะไรแบบละเอียดบทความนี้จะมาคลายข้อสงสัยกัน

Carton box คือ กล่องแบบใดมาคลายข้อสงสัยกัน

หลายท่านอาจจะเคยได้ยินว่ามีกล่องบรรจุภัณฑ์แบบ Carton box แต่ก็ไม่ทราบความหมายว่าคือกล่องแบบใด จะเป็นกล่องที่ทำมาจากอะไร หัวข้อนี้เรามาคลายข้อสงสัยกันครับ กล่อง Carton box ก็คือ กล่องที่ทำจากวัสดุที่ไม่ต้องการความแข็งแรง บึกบึนมากนักแต่ควรจะมีความยืดหยุ่นได้ดี และมีความเหนียวแน่นพอที่จะใช้เป็นสิ่งห่อหุ้มหรือบรรจุผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยไม่ให้เกิดการเสียหายได้ง่าย ตัวอย่างเช่น กล่องบรรจุนม, ถาดใส่ไข่, กล่องใส่ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารเช้ากล่องใส่ขวดเหล้า หรือกล่อง ใส่ผงซักฟอก เป็นต้น

Carton box คือกล่องที่เหมาะกับใช้บรรจุสินค้าประเภทใด

กล่องหลักษณะนี้ถือว่าเป็นบรรจุภัณฑ์กระดาษที่สามารถใช้บรรจุสินค้าได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้ในครัวเรือน หรือ ของจิปาถะ เพราะกล่องมีการรับน้ำหนัได้ดีโดยการกระจาย เฉลี่ยนน้ำหนักของสินค้าอีกทั้งยังเหมาะกับการขนส่งด้วย แล้วสินค้าแบบใดบ้างที่เหมาะกับกล่องประเภทนี้ผู้เขียนยกตัวอย่างให้ อาทิเช่น

 • ใช้บรรจุน้ำดื่ม หรือเครื่องดื่มที่มีลักษณะเป็นขวด แบบยกลัง สามารถบรรจุได้จำนวนหลายขวดโดยเฉลี่ยกระจายน้ำหนัก
 • ใช้บรรจุอาหาร สามารถใช้บรรจุอาหารได้หลายประเภท อาทิเช่น โดนัท อาหารที่เป็นเซ็ทอย่างอาหารญี่ปุ่น
 • สามารถบรรจุผลิตภัณฑ์ความงามที่ มีจำนวนหลายชิ้นและประเภทภายในกล่องเดียว
 • บรรจุของใช้ในครัวเรื่อน อย่างเช่น จาน แก้วเซรามิค หรือถ้วยและชาม โดยกระจายน้ำหนักให้มีความสมดุล
 • ใส่สินค้าผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเหลว อาทิเช่น น้ำยาล้างจาน ผงซักฟอก น้ำยาล้างห้องน้ำ เป็นต้น
 • ใช้บรรจุสินค้าเบ็ดเตล็ดที่มีน้ำหนักไม่มาก สามารถใส่ได้จำนวนหลายชิ้น

ความสำคัญของกล่องแบบ Carton Box ต่อระบบเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม

กล่องแบบ Carton box ทำมาจากวัสดุกระดาษอย่างกระดาษลูกฟูก เป็นวัสดุที่มีความสำคัญและจำเป็นสำหรับการออกแบบผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งบรรจุภัณฑ์อื่น ๆ เนื่องจากมีการรณรงค์อย่างต่อเนื่องให้ผู้บริโภคเห็นความสำคัญของการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ก็จะมีนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติรูปแบบใหม่ๆผลิตออกมาใช้แทนกล่องโฟมหลายรูปแบบ โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม กระดาษประเภทกระดาษแข็งและกระดาษดราฟท์จึงกลายเป็นวัตถุดิบหลักที่มีปริมาณการผลิตมากที่สุด

อุตสาหกรรมกระดาษลูกฟูกในประเทศของเรานั้น ยังได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐ เนื่องจากเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก อดีตการใช้กระดาษดราฟท์ในประเทศไทยได้จากการเข้าทั้งหมด ต่อมาในปี 2505 ภาครัฐก็ได้มีนโยบายส่งเสริมการลงทุนได้ประกาศให้การส่งเสริมการลงทุนสำหรับอุตสาหกรรมกระดาษไม่ว่าจะเป็นกระดาษลูกฟูก กระดาษดราฟท์ หรือเยื่อกระดาษรูปแบบต่างๆ เพื่อช่วยพัฒนาการลงทุนและลดการนำเข้าบรรจุภัณฑ์สำเร็จรูปและวัตถุดิบ พร้อมทั้งมีนโยบายด้านวัตถุดิบ ด้วยการส่งเสริมให้ภาคเอกชนปลูกป่าเศรษฐกิจ โดยเฉพาะป่ายูคาลิปตัส ทำให้สอดคล้องกับนโยบาย sc:coc (Forest Stewardship Council) คือ องค์การที่เกิดขึ้นจากการร่วมมือของกลุ่มอนุรักษ์ป่าทั่วโลก ที่ดำเนินการให้การรับรองและสนับสนุนการปลูกป่าทดแทน

จากผลที่ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมจากภาครัฐ ส่งผลให้อุตสาหกรรมการผลิตภาชนะและกล่องกระดาษ อุตสาหกรรมการผลิตสิ่งของจากเยื่อกระดาษ กระดาษหรือกระดาษแข็ง มีแหล่งวัตถุดิบรองรับ สามารถผลิตกระดาษ กระดาษลูกฟูกที่มีคุณภาพสูง ลดปัญหาการใช้วัตถุดิบจากป่าธรรมชาติ ปัจจุบันจากประเทศในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ มีประเทศผู้ผลิตกระดาษลูกฟูกและกระดาษดราฟท์ได้ 6 ประเทศ ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และประเทศไทย และมีเพียงไทยและอินโดนีเซียเท่านั้นที่มีกำลังการผลิตเพียงพอสำหรับใช้ภายในประเทศและส่งออก และตั้งแต่ปี 2542 ประเทศไทยมีอัตรานำเข้ากระดาษดราฟท์เท่ากับศูนย์ ยกเว้นกระดาษดราฟท์บางชนิดที่ไม่สามารถผลิตได้ในประเทศไทยได้

บทความอื่นๆ

สินค้าใหม่

เทปใส 100 หลา

 • ม้วน ละ 21 บาท ( 1 ม้วน )

เทปสีน้ำตาล 100 หลา

 • ม้วน ละ 21 บาท ( 1 ม้วน )

เทปสีน้ำตาล 45 หลา

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )

เทป ThankYou(น้ำตาล) 45 หลา

 • ม้วน ละ 22 บาท ( 1 ม้วน )

เทป ThankYou(ส้ม) 45 หลา

 • ม้วน ละ 22 บาท ( 1 ม้วน )

เทป ThankYou(ชมพู) 45 หลา

 • ม้วน ละ 22 บาท ( 1 ม้วน )

เทป ThankYou(แดง) 45 หลา

 • ม้วน ละ 22 บาท ( 1 ม้วน )

เทป 20 หลา - ThankYou(ฟ้า)

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )

เทป 20 หลา - ThankYou(น้ำตาล)

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )

เทป 20 หลา - ThankYou(ส้ม)

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )

เทป 20 หลา - ThankYou(ชมพู)

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )

เทป 20 หลา - ThankYou(ขาว)

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )

เทป 20 หลา - ThankYou(แดง)

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )