รู้หรือไม่กระดาษขนาด A ต่างๆแท้จริงแล้วมีขนาดเท่าไร

ขนาดกระดาษที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนั้นมีหลากหลายขนาด และขนาดที่ผู้คนรู้จักกันมากที่สุด คือ ขนาด A4 ซึ่งเป็นขนาดสามัญที่นิยมใช้กันบ่อยที่สุด ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ รายงาน และเอกสารต่างๆ ISO 216 เป็นมาตรฐานสากลว่าด้วยขนาดกระดาษที่ประเทศส่วนใหญ่นิยมใช้กัน มาตรฐานนี้กำหนดให้ขนาดของกระดาษเป็นชุดA และ ชุดB

งานสิ่งพิมพ์นั้นเป็นงานที่เน้นการออกแบบและการดีไซน์เป็นหลัก ซึ่งจะมีขนาดกระดาษมากมาย ไม่ว่าจะเป็นขนาดมาตรฐานชุดA และ ชุดB หรือขนาดพิเศษที่ลูกค้าสั่งตัด ในบทความนี้จะพูดถึงขนาดกระดาษมาตรฐานชุดA ซึ่งเป็นขนาดที่รู้จักกันทั่วไป แต่คุณรู้หรือไม่ว่านอกจากขนาด A4 แล้วยังมี ขนาด A0 – A10 อีกด้วย โดยเรียงจากขนาดใหญ่สุดไปเล็กสุด กล่าวคือเลขยิ่งน้อย ขนาดยิ่งเล็ก การเรียงขนาดกระดาษจะเรียงจากขนาด A0 ไปจนถึง A10 โดยขนาดจะต่างกันครึ่งหนึ่ง เช่น กระดาษขนาด A3 จะใหญ่กว่าขนาด A4 อยู่ 2 เท่าหรือเปรียบเทียบคือ กระดาษ A4 จำนวน 2 แผ่นเท่ากับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 แผ่น สามารถดูขนาดมาตรฐานชุดA ในขนาดนิ้ว เซนติเมตร และมิลลิเมตรได้ตามตารางด้านล่างนี้

 

บทความอื่นๆ

สินค้าใหม่

เทปใส 100 หลา

 • ม้วน ละ 21 บาท ( 1 ม้วน )

เทปสีน้ำตาล 100 หลา

 • ม้วน ละ 21 บาท ( 1 ม้วน )

เทปสีน้ำตาล 45 หลา

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )

เทป ThankYou(น้ำตาล) 45 หลา

 • ม้วน ละ 22 บาท ( 1 ม้วน )

เทป ThankYou(ส้ม) 45 หลา

 • ม้วน ละ 22 บาท ( 1 ม้วน )

เทป ThankYou(ชมพู) 45 หลา

 • ม้วน ละ 22 บาท ( 1 ม้วน )

เทป ThankYou(แดง) 45 หลา

 • ม้วน ละ 22 บาท ( 1 ม้วน )

เทป 20 หลา - ThankYou(ฟ้า)

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )

เทป 20 หลา - ThankYou(น้ำตาล)

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )

เทป 20 หลา - ThankYou(ส้ม)

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )

เทป 20 หลา - ThankYou(ชมพู)

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )

เทป 20 หลา - ThankYou(ขาว)

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )

เทป 20 หลา - ThankYou(แดง)

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )