ห้ามนำรูปบนเว็บไปใช้งานเด็ดขาด:
รูปภาพต่างๆบนเว็บไซต์นี้เป็นภาพลิขสิทธิ์ซึ่งทางร้านจัดทำขึ้นเองเพื่อนำมาใช้งานประกอบการขาย ไม่อนุญาตให้บุคคลหรือองค์กรใดๆนำไปใช้งานโดยไม่ได้รับการอนุญาตเด็ดขาด มิฉะนั้นทางร้านอาจดำเนินการคดีด้านกฎหมายแก่บุคคลหรือองค์กรนั้นๆ

ฟรี อย่าลืมไปรับสิทธฺ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่กันนะ

สำนักงานประกันสังคม จัดบริการ “ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี” ปีละ 1 ครั้ง  ให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรช่วงอายุที่มีความเสี่ยงอาการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนรุนแรง โดยกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้ารับบริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี ที่สถานพยาบาลตามสิทธิ ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม - 31 สิงหาคม 2566  ผู้ประกันตนที่ต้องการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ แนะนำให้นัดหมายการฉีดวัคซีนกับสถานพยาบาลตามสิทธิก่อน หากผู้ประกันตนมีโรคประจำตัวหรือ มีประวัติการแพ้วัคซีน ควรปรึกษาแพทย์ก่อนการเข้ารับบริการ

 

 

ทั้งนี้ กรณีสถานพยาบาลตามสิทธิไม่มีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้บริการ ขอให้ผู้ประกันตนแจ้ง สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ สำนักงานประกันสังคม โทรศัพท์ 02-956-2502, 2509-10 เพื่อดำเนินการประสานหาสถานพยาบาลที่ให้บริการได้อย่างสะดวก หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนประกันสังคม โทร.1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อมูลจาก  : สำนักงานประกันสังคม

ภาพจาก :  AFP 

สินค้าใหม่

เทปสีน้ำตาล 100 หลา

 • ม้วน ละ 21 บาท ( 1 ม้วน )

เทปสีน้ำตาล 45 หลา

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )

เทประวังแตก(ขาว) 45 หลา

 • ม้วน ละ 22 บาท ( 1 ม้วน )

เทประวังแตก(ดำ) 45 หลา

 • ม้วน ละ 22 บาท ( 1 ม้วน )

เทป ThankYou(ฟ้า) 45 หลา

 • ม้วน ละ 22 บาท ( 1 ม้วน )

เทป ThankYou(น้ำตาล) 45 หลา

 • ม้วน ละ 22 บาท ( 1 ม้วน )

เทป ThankYou(ส้ม) 45 หลา

 • ม้วน ละ 22 บาท ( 1 ม้วน )

เทป ThankYou(ชมพู) 45 หลา

 • ม้วน ละ 22 บาท ( 1 ม้วน )

เทป ThankYou(ขาว) 45 หลา

 • ม้วน ละ 22 บาท ( 1 ม้วน )

เทป ThankYou(แดง) 45 หลา

 • ม้วน ละ 22 บาท ( 1 ม้วน )

เทป 20 หลา - ThankYou(ฟ้า)

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )

เทป 20 หลา - ThankYou(น้ำตาล)

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )

เทป 20 หลา - ThankYou(ส้ม)

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )

เทป 20 หลา - ThankYou(ชมพู)

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )

เทป 20 หลา - ThankYou(ขาว)

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )

เทป 20 หลา - ThankYou(แดง)

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )