อยากเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเลือกแบบไหนดี

น้ำมันเครื่องสามารถแบ่งออกเป็น 3 เกรดหลักๆ ได้แก่
 
1. น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% (Fully-synthetic)
2. น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ (Semi-synthetic)
3. น้ำมันเครื่องธรรมดา (Mineral)
     ซึ่งแน่นอนว่าน้ำมันเครื่องชนิดสังเคราะห์แท้ 100% ย่อมจะมีราคาสูงกว่าน้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์และแบบธรรมดา เนื่องมาจากน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้มีส่วนผสมที่ดีกว่าน้ำมันเครื่องประเภทอื่น โดยนอกจากจะใช้น้ำมันพื้นฐานที่ได้จากการกลั่นน้ำมันดิบ (Mineral Oil) ซึ่งเป็นน้ำมันที่ได้จากธรรมชาติแล้วนั้น ยังผ่านการปรับแต่งเพื่อให้มีคุณสมบัติในการเป็นสารหล่อลื่นได้ดีกว่า รวมถึงมีสารเพิ่มประสิทธิภาพ (Additives) ในปริมาณที่สูงกว่า ช่วยป้องกันการเสื่อมสภาพของเครื่องยนต์ได้ดีกว่าในระยะยาว
 
 
     นอกจากนี้ น้ำมันเครื่องประเภทสังเคราะห์แท้ 100% ยังสามารถทำหน้าที่ลดการสึกหรอได้ดีในช่วงที่เครื่องยนต์อุณหภูมิสูง อันเป็นผลจากความเสถียรที่สูงกว่าของค่าดัชนีความหนืด ซึ่งนอกจากจะช่วยลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ได้ดีกว่าแล้ว ยังมีผลในด้านการเพิ่มสมรรถนะการทำงานของเครื่องยนต์ อีกทั้งน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% ยังมีความทนต่อการทำปฏิกิริยากับออกซิเจน (Oxidation) ทำให้คุณสมบัติการหล่อลื่นมีความทนทาน ไม่เสื่อมสภาพง่าย ส่งผลให้มีระยะการใช้งานยาวนานกว่า ยืดระยะการเปลี่ยนถ่ายได้นานกว่าน้ำมันเครื่องประเภทอื่นนั่นเอง
 
     ส่วนน้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ (Semi-synthetic) ที่หลายคนนิยมใช้ เนื่องจากมีราคาประหยัดกว่าน้ำมันเครื่องแบบสังเคราะห์แท้เกือบเท่าตัว อันที่จริงแล้วก็คือน้ำมันเครื่องเกรดธรรมดา (Mineral) ที่มีส่วนผสมของน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ (Fully-synthetic) อย่างน้อย 10% ขึ้นไป ส่งผลให้ประสิทธิภาพการหล่อลื่นทำได้ดีกว่าน้ำมันเครื่องเกรดธรรมดา โดยไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินเท่ากับน้ำมันเครื่องเกรดสังเคราะห์แท้ แลกกับอายุการใช้งานที่สั้นกว่า
 
ระยะการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของแต่ละเกรด
น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% เปลี่ยนถ่ายทุก 10,000 - 15,000 กม.
น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ เปลี่ยนถ่ายทุก 7,000 - 10,000 กม.
น้ำมันเครื่องธรรมดา (Mineral) เปลี่ยนถ่ายทุก 5,000 - 7,000 กม.
 
     แม้ว่าน้ำมันเครื่องแต่ละเกรดจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไป แต่ก็สามารถเติมได้ทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องเลือกเฉพาะเกรดสังเคราะห์แท้ 100% เท่านั้น แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะที่กำหนดเสมอ ก็จะช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ได้แล้วครับ

บทความอื่นๆ

สินค้าใหม่

เทปสีน้ำตาล 45 หลา

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )

เทป ThankYou(น้ำตาล) 45 หลา

 • ม้วน ละ 22 บาท ( 1 ม้วน )

เทป ThankYou(ส้ม) 45 หลา

 • ม้วน ละ 22 บาท ( 1 ม้วน )

เทป ThankYou(ชมพู) 45 หลา

 • ม้วน ละ 22 บาท ( 1 ม้วน )

เทป ThankYou(แดง) 45 หลา

 • ม้วน ละ 22 บาท ( 1 ม้วน )

เทป 20 หลา - ThankYou(ฟ้า)

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )

เทป 20 หลา - ThankYou(น้ำตาล)

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )

เทป 20 หลา - ThankYou(ส้ม)

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )

เทป 20 หลา - ThankYou(ชมพู)

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )

เทป 20 หลา - ThankYou(ขาว)

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )

เทป 20 หลา - ThankYou(แดง)

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )