ภาวะโลกเดือด จุดอันรายของสภาพแวดล้อมที่ไม่ควรมองข้าม

ภาวะโลกเดือด คืออะไร
 
ผศ.ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ นักวิทยาศาสตร์ทางทะเล และอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดเผยว่า "ภาวะโลกเดือด" ในแง่ของวิทยาศาสตร์ไม่มีถ้อยคำนี้ ถ้อยคำที่เรามีอยู่คือภาวะโลกร้อน แต่ถ้อยคำนี้ออกมาจากการพูดของเลขาธิการสหประชาชาติ จึงหมายถึงว่า โลกร้อนเข้าสู่จุดวิกฤติ และที่สำคัญคือความวิกฤตินี้ยังไม่เห็นทางออก และจะมีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ 
 
 
ภาวะโลกเดือด อาจจะเกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่ผ่านมา 4-5 ปี ซึ่ง 3 ปีที่ผ่านมานั้น เป็นช่วงของลานีญา โลกจะเย็นกว่าปกติ นอกจากนี้ยังมีเรื่องของโควิด-19 ทำให้คนหันไปสนใจเรื่องของโรคระบาด แต่ในปีนี้เป็นปีของเอลนีโญ จะทำให้โลกร้อนขึ้น แล้งมากขึ้น
 
เพราะฉะนั้นเมื่อโลกร้อนมาถึงช่วงของเอลนีโญ จึงเป็นปรากฏการณ์ที่ซ้อนทับกัน ทำให้อุณหภูมิของโลกสูงเป็นประวัติการณ์ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา นักวิทยาศาสตร์พบว่าเป็นเดือนกรกฎาคมที่ร้อนที่สุดตั้งแต่เคยมีบันทึกมา และเรายังเชื่อต่อไปว่ายังมีอีกหลายต่อหลายเดือนที่จะร้อนกว่านี้ในอนาคต
 
ดังนั้นเมื่อถามว่า ภาวะโลกเดือด คืออะไร จึงหมายความว่า เรากำลังเข้ามาสู่ช่วงของยุคที่ร้อนขึ้นจนเป็นสถิติและจะเกิดบ่อยขึ้น แสดงให้เห็นว่าโลกกำลังร้อนขึ้นอย่างรวดเร็ว
 
ตัวชี้วัดอีกตัวคือ อุณหภูมิที่ 1.5 องศาเซลเซียสที่หลายคนกลัวกันว่า อุณหภูมิโลกจะถึง 1.5 องศาเซลเซียส เมื่อเทียบกับอุณหภูมิโลกในช่วงยุคก่อนอุตสาหกรรมหรือไม่ ซึ่งผลปรากฏว่า มีอุณหภูมิที่สูงขึ้นถึงระดับนั้นเกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เพียงแต่ว่าเป็นในลักษณะของกราฟการขึ้นลง เพราะฉะนั้นจึงเป็นครั้งแรกที่เราแตะขึ้นมาถึง 1.5 องศาเซลเซียส จากนั้นก็จะลงมา แต่กราฟก็จะยกตัวขึ้นเรื่อยๆ ช่วงนี้จึงเป็นช่วงที่มีความร้อนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
 
ภาวะโลกเดือด กระทบชีวิตเด็ก
 
นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่า ภาวะโลกเดือด ส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย สภาพจิตใจ และพัฒนาการของเด็ก โดยผู้เชี่ยวชาญจากหลายสถาบัน เปิดเผยว่า ภาวะโลกเดือดส่งผลกระทบต่อมนุษย์เป็นอย่างมาก รวมถึงผลผลิตทางการเกษตร ภัยธรรมชาติ ความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลก โดยนักวิจัย เปิดเผยว่า การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในสิ่งแวดล้อม มลภาวะจากสิ่งต่างๆ ส่งผลต่อเมแทบอลิซึมในร่างกายของเด็กเป็นอย่างมาก ทำให้เด็กกว่า 90% ที่ช่วงอายุต่ำกว่า 15 ปี หายใจเอามลพิษเข้าไป
 
ล่าสุดยูนิเซฟ องค์กรเพื่อเด็กและเยาวชน มีความกังวลว่าภาวะโลกเดือดจะส่งผลกระทบต่อเด็กกว่า 1,000 ล้านคนทั่วโลก ซึ่งจะส่งผลต่อทุกช่วงอายุตั้งแต่ในครรภ์ วัยเด็ก ไปจนถึงวัยรุ่น และอากาศร้อนจัดอาจมีส่วนทำให้เด็กคลอดก่อนกำหนด และมลพิษต่างๆ ยังส่งผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็กในครรภ์ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มทำให้เกิดโลกเครียดอย่างรุนแรง เกิดภาวะซึมเศร้าได้ง่าย กระทบต่อสภาพจิตใจในระยะยาว.

บทความอื่นๆ