ไขข้อข้องใจ! น้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ 91 95 E20 ต่างกันยังไง

น้ำมันเชื้อเพลิง แต่ละชนิดแตกต่างกันอย่างไร
 
 
 
 •  น้ำมันเบนซิน 95 (Gasoline 95)
คือ น้ำมันเบนซินพิเศษไร้สารตะกั่ว ที่มีค่าออกเทน 95 (RON95) / เบนซินบริสุทธิ์ที่มีเอทานอล 0%
 • แก๊สโซฮอล์ 91 (อี 10) (Gasohol 91: E10)
คือ น้ำมันเบนซินธรรมดาไร้สารตะกั่ว ที่มีค่าออกเทน 91 (RON91) ผสมกับเอทานอล 10%
 • แก๊สโซฮอล์ 95 (อี 10) (Gasohol 95: E10)
คือ น้ำมันเบนซินพิเศษไร้สารตะกั่ว ที่มีค่าออกเทน 95 (RON95) ผสมกับเอทานอล 10%
 • แก๊สโซฮอล์ 95 (อี 20) (Gasohol 95: E20)
คือ น้ำมันเบนซินพิเศษไร้สารตะกั่ว ที่มีค่าออกเทน 95 (RON95) ผสมกับเอทานอล 20%
 •  แก๊สโซฮอล์ 95 (อี 85) (Gasohol 95: E85)
คือ น้ำมันเบนซินพิเศษไร้สารตะกั่ว ที่มีค่าออกเทน 95 (RON95) ผสมกับเอทานอล 85%
 
น้ำมันเบนซิน กับแก๊สโซฮอล์ต่างกันอย่างไร
 
น้ำมันเบนซินนั้นไม่มีส่วนผสมของเอทานอล ในขณะที่แก๊สโซฮอล์คือส่วนผสมของน้ำมันเบนซิน และเอทานอล โดยในประเทศไทย แก๊สโซฮอล์ไม่เพียงหมายถึงการผสมเอทานอลในระดับต่ำ (E 10, E 20) แต่ยังรวมถึงเปอร์เซ็นต์ที่สูงขึ้นด้วย (เช่น E 85 ซึ่งเป็นส่วนผสมของเอทานอล 85% และน้ำมันเบนซิน 15% ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า เบนซินให้ประสิทธิภาพที่ดีกว่า และการหล่อลื่นที่ดียิ่งขึ้น แต่ปัจจุบันน้ำมันเบนซินหาได้ยาก ในขณะที่แก๊สโซฮอล์เป็นที่แพร่หลาย
 
ค่าออกเทน (RON) คืออะไร
 
ในประเทศไทย คุณสามารถพบน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ในรถยนต์ได้ 2 ประเภทคือ ค่าออกเทน 91 (RON 91) และ ค่าออกเทน 95 (RON 95) คนทั่วไปมักคิดว่า ค่าออกเทน หรือ RON เกี่ยวข้องกับคุณภาพของน้ำมันซึ่งส่งผลให้ราคาแตกต่างกันระหว่างน้ำมันทั้งสอง แต่ค่าออกเทน (RON) เป็นเพียงตัวย่อของ Research Octane Number (RON) ซึ่งหมายถึงกิ่งสาขาของไฮโดรคาร์บอนเท่านั้น
 
ค่าออกเทน 91 (RON 91) และค่าออกเทน 95 (RON 95) ต่างกันอย่างไร
 
ตัวเลขแสดงถึงจำนวนกิ่งสาขาของไฮโดรคาร์บอน ยิ่งจำนวนกิ่งสาขาสูงขึ้นระดับการบีบอัดที่จำเป็นในการระเบิดเชื้อเพลิงก็จะยิ่งสูงขึ้น เมื่ออัตราส่วนกำลังอัดสูง แรงม้าต่อน้ำหนักเครื่องยนต์ก็สูงขึ้นเช่นกัน ซึ่งจะทำให้คุณได้เครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพสูงนั่นเอง

สินค้าใหม่

เทปใส 100 หลา

 • ม้วน ละ 21 บาท ( 1 ม้วน )

เทปใส 45 หลา

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )

เทปสีน้ำตาล 45 หลา

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )

เทประวังแตก(ขาว) 45 หลา

 • ม้วน ละ 22 บาท ( 1 ม้วน )

เทประวังแตก(เหลือง) 45 หลา

 • ม้วน ละ 22 บาท ( 1 ม้วน )

เทประวังแตก(แดง) 45 หลา

 • ม้วน ละ 22 บาท ( 1 ม้วน )

เทประวังแตก(ดำ) 45 หลา

 • ม้วน ละ 22 บาท ( 1 ม้วน )

เทป ThankYou(ฟ้า) 45 หลา

 • ม้วน ละ 22 บาท ( 1 ม้วน )

เทป ThankYou(น้ำตาล) 45 หลา

 • ม้วน ละ 22 บาท ( 1 ม้วน )

เทป ThankYou(ส้ม) 45 หลา

 • ม้วน ละ 22 บาท ( 1 ม้วน )

เทป ThankYou(ชมพู) 45 หลา

 • ม้วน ละ 22 บาท ( 1 ม้วน )

เทป ThankYou(ขาว) 45 หลา

 • ม้วน ละ 22 บาท ( 1 ม้วน )

เทป ThankYou(แดง) 45 หลา

 • ม้วน ละ 22 บาท ( 1 ม้วน )

เทป 20 หลา - ThankYou(ฟ้า)

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )

เทป 20 หลา - ThankYou(น้ำตาล)

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )

เทป 20 หลา - ThankYou(ส้ม)

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )

เทป 20 หลา - ThankYou(ชมพู)

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )

เทป 20 หลา - ThankYou(ขาว)

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )

เทป 20 หลา - ThankYou(แดง)

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )