รวมค่าชาร์ตของแต่ละสถานีชาร์ตรถไฟฟ้า 2566

สำหรับบริการสถานีชาร์จไฟฟ้ารถยนต์ในแต่ละสถานี จะต้องเสียค่าบริการให้กับผู้ให้บริการ โดยมีอัตราค่าใช้จ่ายที่อาจมีความแตกต่างกันเล็กน้อยดังนี้
 
สถานี PEA 
 
 
ช่วง On Peak ราคา : 7.9 บาท/หน่วย
ช่วง Off Peak ราคา : 4.5 บาท/หน่วย
 
 
สถานี PTT EV Station 
 
 
ช่วง On Peak ราคา  : 7.5 บาท/หน่วย
ช่วง Off Peak ราคา : 4.5 บาท/หน่วย
 
 
สถานี MEA EV
 
 
ช่วง On Peak ราคา  : 7.5 บาท/หน่วย
 
สถานี EA Anywhere 
 
 
ช่วง On Peak ราคา  : 6.5 บาท/หน่วย
 
 
สถานี EVOLT 
 
 
ช่วง On Peak ราคา : 8-9 บาท/หน่วย
 
 
สถานี Elexa
 
 
ช่วง On Peak ราคา : 7.5 บาท/หน่วย
 
 
สถานี ARUN+ (on|ion) 
 
 
ช่วง On Peak ราคา : 7.25 บาท/หน่วย
 
 
ชาร์จที่บ้าน TOU 
 
 
ช่วง On Peak ราคา : 5.x บาท/หน่วย
ช่วง On Peak ราคา : 2.6x บาท/หน่วย

บทความอื่นๆ

สินค้าใหม่

เทปสีน้ำตาล 100 หลา

 • ม้วน ละ 21 บาท ( 1 ม้วน )

เทปสีน้ำตาล 45 หลา

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )

เทป ThankYou(น้ำตาล) 45 หลา

 • ม้วน ละ 22 บาท ( 1 ม้วน )

เทป ThankYou(ส้ม) 45 หลา

 • ม้วน ละ 22 บาท ( 1 ม้วน )

เทป ThankYou(ชมพู) 45 หลา

 • ม้วน ละ 22 บาท ( 1 ม้วน )

เทป ThankYou(แดง) 45 หลา

 • ม้วน ละ 22 บาท ( 1 ม้วน )

เทป 20 หลา - ThankYou(ฟ้า)

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )

เทป 20 หลา - ThankYou(น้ำตาล)

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )

เทป 20 หลา - ThankYou(ส้ม)

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )

เทป 20 หลา - ThankYou(ชมพู)

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )

เทป 20 หลา - ThankYou(ขาว)

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )

เทป 20 หลา - ThankYou(แดง)

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )