อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ โบราณสถาน อันงดงาม ว่าทีมรดกโลก

 อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ นั้น ถือได้ว่าเป็นแหล่งอารยธรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทยเลยค่ะ เพราะเป็นพื้นที่ที่ปรากฎร่องรอยหลักฐานสำคัญ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัยของมนุษย์ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์แล้ว รวมไปถึงมีร่องรอยเกี่ยวกับวัฒนธรรมทวารวดีและเขมรด้วย ประมาณ 800 ปีก่อนนั่นเองค่ะ

 

 

ที่เที่ยวประวัติศาสตร์ เพชรบูรณ์ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ

ส่วนภายในจะประกอบไปด้วย อาคารจัดแสดงโบราณสถาน นิทรรศการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และโบราณคดี มีการจำหน่ายหนังสือ สินค้าที่ระลึก ส่วนอาคารหลุมขุดค้นทางโบราณคดีนั้น จะเป็นอาคารจัดแสดงโครงกระดูกมนุษย์ และโครงกระดูกช้างที่ได้จากการขุดค้นทางโบราณคดีเมื่อ พ.ศ. 2531 มี ปรางค์สองพี่น้อง ตั้งอยู่บนฐานศิลาแลงขนาดใหญ่ค่ะ 

และมี ทับหลัง ที่มีจำหลักเป็นรูปพระอิศวรอุ้มนางปารพตีประทับนั่งอยู่เหนือโคอุศุภราช ซึ่งลักษณะของทับหลังและเสาประดับกรอบประตูนั้น จะเป็นสิ่งกำหนดอายุของปรางค์นั่นเองค่ะ โดยอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ 16-17 เป็นศิลปะขอมแบบบาปวนต่อนครวัด ต่อมาก็มีการสร้างปรางค์องค์เล็กเพิ่มเติมขึ้นมาค่ะ

 

ที่เที่ยวเพชรบูรณ์ โบราณสถาน ศรีเทพ

 

รวมทั้งมีสระน้ำและหนองน้ำขนาดใหญ่และเล็กกระจายอยู่ทั่วไปกว่า 70 สระ แผนผังของเมืองก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ต่อออกไปทางด้านทิศตะวันออกของเมืองใน มีช่องประตูเมือง 6 ช่องทาง และมีโบราณสถานขนาดเล็กๆ และยังไม่ได้มีการขุดแต่งและบูรณะรวมทั้งหมดประมาณ 54 แห่งค่ะ

ซึ่งโบราณสถานที่สำคัญๆ ก็จะมีตั้งแต่ โบราณสถานเขาคลังนอก โบราณสถานปรางค์ฤาษี และ โบราณสถานปรางค์ศรีเทพ สามารถเดินเที่ยวชมตามจุดที่เข้าถึงได้ได้เลยค่ะ หรือใครอยากจะสอบถามความรู้เกี่ยวกับ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ก็ถามได้จากศูนย์บริการข้อมูลได้เหมือนกันค่ะ

 

 

ประวัติ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ที่เที่ยวเพชรบูรณ์

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ จะอยู่ห่างจากตัวเมืองเพชรบูรณ์ไปประมาณ 130 กิโลเมตร สามารถใช้ถนนเส้นทางหลวงหมายเลข 21 สายสระบุรี-หล่มสัก ได้เลย พอถึงกิโลเมตรที่ 102 ก็ให้แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 2211 ไปอีกประมาณ9 กิโลเมตร จากนั้นจะเห็นป้ายบอกทางเข้าสู่อุทยานฯ ด้านขวามือค่ะ

 

     

ข้อมูล อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ เพชรบูรณ์

 

 

ที่มา:travel.trueid.net

สินค้าใหม่

เทปใส 100 หลา

 • ม้วน ละ 21 บาท ( 1 ม้วน )

เทปใส 45 หลา

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )

เทปสีน้ำตาล 45 หลา

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )

เทประวังแตก(ขาว) 45 หลา

 • ม้วน ละ 22 บาท ( 1 ม้วน )

เทประวังแตก(เหลือง) 45 หลา

 • ม้วน ละ 22 บาท ( 1 ม้วน )

เทประวังแตก(แดง) 45 หลา

 • ม้วน ละ 22 บาท ( 1 ม้วน )

เทประวังแตก(ดำ) 45 หลา

 • ม้วน ละ 22 บาท ( 1 ม้วน )

เทป ThankYou(ฟ้า) 45 หลา

 • ม้วน ละ 22 บาท ( 1 ม้วน )

เทป ThankYou(น้ำตาล) 45 หลา

 • ม้วน ละ 22 บาท ( 1 ม้วน )

เทป ThankYou(ส้ม) 45 หลา

 • ม้วน ละ 22 บาท ( 1 ม้วน )

เทป ThankYou(ชมพู) 45 หลา

 • ม้วน ละ 22 บาท ( 1 ม้วน )

เทป ThankYou(ขาว) 45 หลา

 • ม้วน ละ 22 บาท ( 1 ม้วน )

เทป ThankYou(แดง) 45 หลา

 • ม้วน ละ 22 บาท ( 1 ม้วน )

เทป 20 หลา - ThankYou(ฟ้า)

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )

เทป 20 หลา - ThankYou(น้ำตาล)

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )

เทป 20 หลา - ThankYou(ส้ม)

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )

เทป 20 หลา - ThankYou(ชมพู)

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )

เทป 20 หลา - ThankYou(ขาว)

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )

เทป 20 หลา - ThankYou(แดง)

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )