นี่อาจจะเป็นที่มาของสาเหตุทำไมประเทศไทยจึงขับรถพวงมาลัยขวา

ประเทศขับรถชิดซ้ายมีแค่ 1 ใน 3 ของโลกเท่านั้น
 
 
 
ทราบหรือไม่ว่า จากจำนวนประเทศทั้งหมด 241 ประเทศที่มีการเก็บสถิติ พบว่า ประเทศที่ขับรถชิดซ้าย (Left-hand traffic) บนโลกนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 68 ประเทศ ยกตัวอย่างเช่น ญี่ปุ่น, อังกฤษ, อินเดีย และไทย เทียบกับประเทศที่ขับรถชิดขวา (Right-hand traffic) จำนวนถึง 173 ประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา, ฝรั่งเศส, จีน และอื่นๆ
 
มาตรฐานดั้งเดิมตั้งแต่อดีตขับรถชิดซ้าย
 
แม้ว่าประเทศส่วนใหญ่ของโลกจะนิยมขับรถชิดทางขวา (พวงมาลัยซ้าย) แต่อดีตตั้งแต่ยุคโบราณพบว่าคนส่วนใหญ่นิยมเดินทางด้วยการชิดซ้ายมากกว่า ซึ่งอดีตที่ว่านี้ย้อนกลับไปตั้งแต่ยุคที่ใช้รถม้ากับเกวียนด้วยซ้ำไป เนื่องจากคนส่วนใหญ่ถนัดขวา ทำให้การควบคุมพาหนะด้วยวิธีชิดซ้ายทำได้ง่ายกว่า และยังง่ายต่อการชักดาบเพื่อต่อสู้กับศัตรูที่อยู่ทางขวาอีกด้วย
 
ขับรถชิดขวาเริ่มต้นที่ฝรั่งเศส
 
แต่จุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ประเทศส่วนใหญ่หันมาเดินทางด้วยการชิดขวา เริ่มต้นที่ยุคสมัยปฏิวัติฝรั่งเศสช่วงปลายศตวรรษที่ 17 โดยนโปเลียน โบนาปาร์ต เป็นผู้เริ่มต้นให้ประชาชนในประเทศหันมาเดินทางด้วยวิธีชิดขวาแทน ก่อนที่อิทธิพลดังกล่าวจะแผ่ไปถึงอาณาเขตที่อยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสด้วย
 
ส่วนประเทศอังกฤษและอาณาเขตที่อังกฤษครอบครองในสมัยนั้น ยังคงยึดแนวทางการขับรถชิดซ้ายเช่นเดิม ต่อมาแต่ละประเทศก็ได้มีการปรับเปลี่ยนการเดินพาหนะให้เหมาะสมกับประเทศใกล้เคียงเพื่อความสะดวกในการเดินทาง ยกตัวอย่างเช่น ประเทศแคนาดา ที่มีการเปลี่ยนทิศทางการเดินรถจากชิดซ้ายเป็นชิดขวาเมื่อช่วงยุค 1920 เพื่อให้การเดินทางข้ามไปยังสหรัฐอเมริกาทำได้อย่างสะดวกนั่นเอง
 
ไทยไม่ได้ถูกปกครองโดยอังกฤษ แต่ก็ขับชิดขวาเหมือนอังกฤษ
 
แม้ว่าประเทศไทยจะไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษหรือชาติใดในโลก แต่ไทยก็เลือกที่จะขับรถชิดซ้ายเหมือนกับอังกฤษ เนื่องจากช่วงกลางศตวรรษที่ 18 ไทยได้รับอิทธิพลจากอังกฤษค่อนข้างมาก ประกอบกับราชวงศ์อังกฤษได้ถวายรถยนต์คันแรกของประเทศให้แก่พระมหากษัตริย์ไทยในสมัยนั้น จึงเป็นสาเหตุว่าทำไมประเทศไทยถึงเลือกขับรถพวงมาลัยขวานับตั้งแต่นั้นมา แม้ว่าประเทศที่มีพรมแดนติดกับไทยทั้งหมดล้วนแต่ขับรถพวงมาลัยซ้าย (ยกเว้นมาเลเซีย)

บทความอื่นๆ

สินค้าใหม่

เทปสีน้ำตาล 45 หลา

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )

เทป ThankYou(น้ำตาล) 45 หลา

 • ม้วน ละ 22 บาท ( 1 ม้วน )

เทป ThankYou(ส้ม) 45 หลา

 • ม้วน ละ 22 บาท ( 1 ม้วน )

เทป ThankYou(ชมพู) 45 หลา

 • ม้วน ละ 22 บาท ( 1 ม้วน )

เทป ThankYou(แดง) 45 หลา

 • ม้วน ละ 22 บาท ( 1 ม้วน )

เทป 20 หลา - ThankYou(ฟ้า)

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )

เทป 20 หลา - ThankYou(น้ำตาล)

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )

เทป 20 หลา - ThankYou(ส้ม)

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )

เทป 20 หลา - ThankYou(ชมพู)

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )

เทป 20 หลา - ThankYou(ขาว)

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )

เทป 20 หลา - ThankYou(แดง)

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )