เช็คลิสต์ ลำดับขั้นผู้มีสิทธิ์ในทรัพย์สินของผู้ตายหากไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้ก่อร

ผู้มีสิทธิ์ได้รับมรดกตามกฎหมาย มีดังนี้
 
 
 
 • ผู้สืบสันดาน (ลูก, หลาน, เหลน)
 • พ่อ แม่
 • พี่น้องแท้ๆ
 • พี่น้องคนละพ่อแม่
 • ปู่ ย่า ตา ยาย
 • ลุง ป้า น้า อา
 • ถ้าทายาทลำดับที่ 1 หรือ 2 มีชีวิตอยู่ ทายาทลำดับอื่นๆ จะไม่ได้รับมรดก
 
 
สัดส่วนการแบ่งมรดกให้คู่สมรสและทายาท
 
 
 • คู่สมรส และ ลูก : คู่สมรสและลูกจะได้รับมรดกเท่าๆ กันตามจำนวนคน
 • คู่สมรส และ พ่อแม่ : คู่สมรสได้รับมรดกครึ่งหนึ่ง และอีกครึ่งหนึ่งพ่อแม่ได้รับสัดส่วนเท่ากัน
 • คู่สมรส และ ลูก และ พ่อแม่ : คู่สมรสได้รับมรดกครึ่งหนึ่ง และอีกครึ่งหนึ่งพ่อแม่ได้รับสัดส่วนเท่ากัน
 • คู่สมรส และ พี่น้องแท้ๆ : คู่สมรสได้รับมรดกครึ่งหนึ่ง พี่น้องแท้ๆ แบ่งตามจำนวน
 • คู่สมรส และ พี่น้องคนละพ่อแม่ : คู่สมรสได้รับมรดก 2 ส่วน พี่น้องคนละพ่อแม่ ได้รับมรดก 1 ส่วน
 • คู่สมรส และ ปู่ ย่า ตา ยาย : คู่สมรสได้รับมรดก 2 ส่วน ปู่ ย่า ตา ยาย ได้รับมรดก 1 ส่วน
 • คู่สมรส และ ลุง ป้า น้า อา : คู่สมรสได้รับมรดก 2 ส่วน ลุง ป้า น้า อา ได้รับมรดก 1 ส่วน

บทความอื่นๆ

สินค้าใหม่

เทปสีน้ำตาล 45 หลา

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )

เทป ThankYou(น้ำตาล) 45 หลา

 • ม้วน ละ 22 บาท ( 1 ม้วน )

เทป ThankYou(ส้ม) 45 หลา

 • ม้วน ละ 22 บาท ( 1 ม้วน )

เทป ThankYou(ชมพู) 45 หลา

 • ม้วน ละ 22 บาท ( 1 ม้วน )

เทป ThankYou(แดง) 45 หลา

 • ม้วน ละ 22 บาท ( 1 ม้วน )

เทป 20 หลา - ThankYou(ฟ้า)

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )

เทป 20 หลา - ThankYou(น้ำตาล)

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )

เทป 20 หลา - ThankYou(ส้ม)

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )

เทป 20 หลา - ThankYou(ชมพู)

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )

เทป 20 หลา - ThankYou(ขาว)

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )

เทป 20 หลา - ThankYou(แดง)

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )