“Safe Mode” หรือโหมดความปลอดภัย อยู่ดีๆ ก็ขึ้นมา เราจะมีวิธีเปิดฟีเจอร์อย่างไร

สำหรับคนที่ใช้มือถือ Android อยู่ดีๆ เวลาใช้งานพบว่าเจอปัญหา “Safe Mode” หรือโหมดความปลอดภัย อยู่ดีๆ ก็ขึ้นมา เราจะมีวิธีเปิดฟีเจอร์อย่างไร
 
 
 
Safe Mode คืออะไร
 
Safe mode (โหมดปลอดภัย) คือ เครื่องมือหรือฟังก์ชัน ที่มีคุณสมบัติช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานสมาร์ทโฟน สามารถทราบสาเหตุปัญหาของอุปกรณ์ รวมไปถึงการทำงานที่ผิดปกติของแอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดมา
 
หากเข้าโหมดนี้สามารถแก้ไขไฟล์ที่เกิดจาก Apps ภายนอก ที่ทำให้ตัวมือถือขัดข้อง และสามารถลบออกได้ การทำงานเหมือนกับคอมพิวเตอร์ที่มีฟังก์ชั่น Safe Mode เช่นเดียวกัน
 
 
วิธีการเปิด Safe Mode
 
โดยมากแล้วจะใช้วิธีคือปิดเครื่องไปก่อน จากนั้นกดปุ่ม Power และลดระดับเสียงพร้อมกัน ก็สามารถทำได้แต่ก็ยังมีขั้นตอนที่ต้องรู้เช่น
 
กดปุ่ม Power และปุ่มลดระดับเสียง ค้างไว้พร้อมกัน หรือสามารถทำได้ด้วยการปัด Notification Bar หรือแถบการแจ้งเตือนลงมา > เลือกที่ไอคอน Power
จากนั้นที่หน้าจอจะปรากฏ "ปุ่มปิดเครื่อง" ขึ้น > กดค้างไว้
จากนั้นปรากฏไอคอน “โหมดปลอดภัย” ขึ้น > กดไปที่ไอคอน เพื่อเปิด
 
 
วิธีออกจาก Safe Mode
 
กดปุ่ม Power และปุ่มลดเสียงพร้อมกันค้างไว้ประมาณ 5 วินาทีเพื่อบังคับให้โทรศัพท์ของคุณรีสตาร์ท
กดปุ่ม Power ค้างไว้ > เลือก รีสตาร์ทเครื่อง บนหน้าจอ
ปัดแถบ Notification bar หรือแผงการแจ้งเตือน ที่อยู่บนหน้าจอลงมา > เลือกการแจ้งเตือนโหมดความปลอดภัยที่เปิดอยู่ > แตะที่ข้อความแจ้งเตือนเพื่อปิด
ข้อควรระวังของ Safe Mode
หากเปิดแล้วมือถือจะปิดการทำงานจาก Application เหลือเพียงแต่ของภายในเครื่อง บางรายการเท่านั้น
 
โหมดความปลอดภัยจะทำงานเพื่อให้คุณจัดการกับ Application ที่มีปัญหา และลบออกเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเมื่อเข้าสู่โหมดปกติ
 
 
ดังนั้นโหมดความปลอดภัย หรือ Safe Mode ไม่ได้เป็นโหมดที่ใช้งานเล่นๆ การเข้านั้นก็จะมีขั้นตอนพอๆ กับการกดออกเช่นเดียวกัน ดังนั้นโหมดนี้จะต้องมีเหตุจำเป็นถึงจะเข้ามา หรือ เครื่องไม่สามารถทำงานตามปกติจะเข้าเองโดยอัตโนมัติครับ

บทความอื่นๆ