ไหว้ “พระธาตุประจำวันเกิด” เสริมมงคล

“นครพนม” จังหวัดที่ได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งพระธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ เพราะนอกจากจะมีพระธาตุพนมปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองอันมีชื่อเสียงแล้ว ยังเป็นที่ประดิษฐานของพระประจำวันเกิดด้วย
 
พระธาตุประจำวันเกิด “วันอาทิตย์”
“พระธาตุพนม” เป็นพระธาตุปีเกิดของคนเกิดปีวอก และเป็นพระธาตุประจำวันเกิดของผู้เกิดวันอาทิตย์ ตามตำนานกล่าวว่าผู้สร้างคือ พระมหากัสสปะ พระอรหันต์ 500 องค์ และท้าวพระยาเมืองต่าง ๆ ภายในองค์พระธาตุบรรจุพระอุรังคธาตุ (กระดูกส่วนหน้าอก) ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เชื่อกันว่าผู้ที่ได้ไปนมัสการจะได้รับอานิสงส์มีบุญบารมีและผู้คนให้ความเคารพนับถือ พระธาตุพนมไม่เพียงแต่เป็นพระธาตุคู่เมืองของชาวนครพนม แต่ยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวอีสาน รวมไปถึงพี่น้องชาวลาวด้วย
 
คาถาบูชาพระธาตุ : อะ วิช สุ นุต สา นุส ติ
 
 
พระธาตุประจำวันเกิด “วันจันทร์”
“พระธาตุเรณูนคร” เป็นพระธาตุประจำวันของผู้เกิดวันจันทร์ เดิมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เป็นที่ตั้งของ เรณูนคร แต่ต่อมาพระอุปัชฌาย์อินภูมิโยได้ประดิษฐานพระธาตุเรณูนครให้ตั้งอยู่ในวัดพระธาตุเรณู ต.เรณู ในปี พ.ศ. โดยภายในพระธาตุ เป็นโพรงบรรจุพระไตรปิฎก พระพุทธรูปทองคำ พระพุทธรูปเงิน สิ่งของมีค่าและเครื่องกกุธภัณฑ์ของพระยาและเจ้าเมือง เชื่อว่าผู้ที่ได้มานมัสการจะได้รับอานิสงส์ ให้มีวรรณะงดงามผุดผ่องดังแสงจันทร์
 
คาถาบูชาพระธาตุ : อิ ระ ชา คะ ตะ ระ สา 
 
พระธาตุประจำวันเกิด “วันอังคาร”
“พระธาตุศรีคุณ” เป็นพระธาตุประจำวันของผู้เกิดวันอังคาร ตั้้งอยู่ห่างจาก อ.ธาตุพนม ตามทางหลวงสาย 212 ประมาณ 7 กิโลเมตร สำหรับพระธาตุศรีคุณเป็นปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองของชาวอำเภอนาแก ภายในบรรจุพระอรหันต์สารีริกธาตุของพระโมคคัลลานะ และ พระสารีบุตร พระอัครสาวกซ้ายขวาของพระพุทธเจ้า และพระสังกัจจายน์ เชื่อกันว่าผู้ที่ได้มานมัสการพระธาตุแห่งนี้จะมีโชคลาภและสติปัญญา และจะได้รับอานิสงส์ให้มีศักดิ์ศรีทวีคูณ
 
คาถาบูชาพระธาตุ : ติ หัง จะ โต โร ถิ นัง  
 
 
พระธาตุประจำวันเกิด “วันพุธ (กลางวัน)”
“พระธาตุมหาชัย” เป็นพระธาตุประจำวันของผู้เกิดวันพุธ (กลางวัน) ประดิษฐาน ณ วัดพระธาตุมหาชัย (เดิมชื่อวัดโฆษการาม) ต.มหาชัย ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2495 โดยภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันต์ธาตุ ของพระอัญญาโกณฑัญญะ พระภิกษุสงฆ์รูปแรกในพระพุทธศาสนา รวมทั้งพระสารีริกธาตุของพระสารีบุตร และพระอนุรุธเถระ นอกจากพระประธานคือ พระพุทธไชยสิทธิ์แล้วยังมี พระพุทธรูปปาง ห้ามญาติสลักจากไม้ต้นสะเดาหวานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถ
 
เชื่อกันว่าผู้ที่มานมัสการพระธาตุมหาชัย จะประสบแต่ชัยชนะในชีวิต จะเป็นนักประสานสิบทิศ โอภาปราศรัยดี ค้าขายคล่อง พูดจามีคนเชื่อถือ และการกราบไหว้ยังช่วยเสริมบารมีให้ค้าขายร่ำรวย
 
คาถาบูชาพระธาตุ : ปิ สัม ระ โล ปุ สุต พุท 
 
พระธาตุประจำวันเกิด “วันพุธ (กลางคืน)”
“วัดพระธาตุมรุกขนคร” เป็นพระธาตุประจำวันเกิดของผู้เกิดวันพุธ (กลางคืน) ถือเป็นพระธาตุบริวารที่อายุน้อยที่สุดขององค์พระธาตุพนม สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2539 ภายในห้องโถงกลางองค์พระธาตุประดิษฐานพระพุทธรูปทรงเครื่องงดงามเป็นองค์ประธาน และมีพระพุทธรูปเรียงรายโดยรอบ ด้านบนเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมทั้งสิ่งของและเครื่องประดับมีค่าที่ได้จากการค้นพบจากพระธาตุในอดีต
 
เชื่อกันว่าหากได้มาสักการะพระธาตุประสิทธิ์แล้ว ผู้นั้นก็จะได้รับอานิสงส์ให้ประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานซึ่งเป็นผู้มีความเฉลียวฉลาด มีศิลปะในการพูด รอบคอบในการเจรจาต่อรอง และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 
คาถาบูชาพระธาตุ : คะ พุท ปัน ทู ทัม วะ คะ
 
 
พระธาตุประจำวันเกิด “วันพฤหัสบดี”
“พระธาตุประสิทธิ์” เป็นพระธาตุประจำวันของผู้เกิดวันพฤหัสบดี ประดิษฐานอยู่ที่วัดธาตุประสิทธิ์ เดิมเป็นเจดีย์โบราณ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างเมื่อใด จนกระทั่ง พ.ศ. 2376 ได้มีการบูรณะครั้งใหญ่ โดยจำลองรูปทรงมาจากองค์พระธาตุพนม ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุ ดินจากสังเวชนียสถาน 4 แห่ง และพระพุทธรูปเก่าแก่จำนวนมาก
 
เชื่อกันว่าผู้ที่ได้ไปนมัสการพระธาตุแห่งนี้ จะได้รับอานิสงส์ส่งผลให้สัมฤทธิ์ผลในการปฏิบัติงาน
 
คาถาบูชาพระธาตุ : ภะ สัม สัม วิ สะ เท ภะ
 
พระธาตุประจำวันเกิด “วันศุกร์”
“พระธาตุท่าอุเทน” เป็นพระธาตุประจำวันของผู้เกิดวันศุกร์ ประดิษฐานอยู่บ้านท่าอุเทน ถ.ศรีเมือง สร้างขึ้นโดยหลวงปู่สีทัตถ์ ญาณสัมปันโน เมื่อ พ.ศ. 2454 สร้างแล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2459 ถือเป็นหนึ่งในหลายพระธาตุที่ภายนอกจำลองแบบมาจากพระธาตุพนม แต่มีขนาดเล็กและสูงกว่าพระธาตุพนม ส่วนฐานขององค์พระธาตุได้ขุดหลุมแล้วใส่ “หินแก้วนางเรียง หรือ หินแก้วนางฝาน หรือ หินเขี้ยวหนุมาน”
 
ภายในบรรจุพระพุทธสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากเมืองย่างกุ้ง เมียนมา รวมทั้งพระพุทธรูปและของมีค่าต่างๆ ที่ผู้มีจิตศรัทธาถวายไว้ เชื่อกันว่าผู้ที่มานมัสการพระธาตุแห่งนี้ จะได้รับอานิสงส์ให้ชีวิตมีความรุ่งโรจน์ดุจดังพระอาทิตย์ขึ้น
 
คาถาบูชาพระธาตุ : วา โธ โน อะ มะ มะ วา
 
 
พระธาตุประจำวันเกิด “วันเสาร์”
“พระธาตุนคร” เป็นพระธาตุของผู้เกิดวันเสาร์ ประดิษฐานที่วัดมหาธาตุ ถ.สุนทรวิจิตร อ.เมือง บริเวณริมฝั่งโขง ภายในองค์พระธาตบรรจุพระอรหันตสารีริกธาตุ พร้อมกับองค์พระพุทธรูปทองคำ และของมีค่าต่างๆ ที่ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้ถวาย
 
เชื่อกันว่าผู้ที่ไปนมัสการพระธาตุแห่งนี้ จะได้รับอานิสงส์ในการเสริมบุญบารมี และมีอำนาจวาสนาเป็นเจ้าคนนายคน 
 
คาถาบูชาพระธาตุ : โส มา ณะ กะ ริ ถา โธ
 

บทความอื่นๆ

สินค้าใหม่

เทปใส 100 หลา

 • ม้วน ละ 21 บาท ( 1 ม้วน )

เทปสีน้ำตาล 100 หลา

 • ม้วน ละ 21 บาท ( 1 ม้วน )

เทปสีน้ำตาล 45 หลา

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )

เทป ThankYou(น้ำตาล) 45 หลา

 • ม้วน ละ 22 บาท ( 1 ม้วน )

เทป ThankYou(ส้ม) 45 หลา

 • ม้วน ละ 22 บาท ( 1 ม้วน )

เทป ThankYou(ชมพู) 45 หลา

 • ม้วน ละ 22 บาท ( 1 ม้วน )

เทป ThankYou(แดง) 45 หลา

 • ม้วน ละ 22 บาท ( 1 ม้วน )

เทป 20 หลา - ThankYou(ฟ้า)

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )

เทป 20 หลา - ThankYou(น้ำตาล)

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )

เทป 20 หลา - ThankYou(ส้ม)

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )

เทป 20 หลา - ThankYou(ชมพู)

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )

เทป 20 หลา - ThankYou(ขาว)

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )

เทป 20 หลา - ThankYou(แดง)

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )