เปิดช่องทางรองรับสังคมสูงวัยที่มีใจอยากทำงาน ไทยมีงานทำ.doe.go.th

กรมการจัดหางาน หนุนโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ ขยายโอกาสการมีงานทำ รองรับสังคมสูงวัย สมัครผ่านออนไลน์ได้ที่ ไทยมีงานทำ หรือสักนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ

 

 

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า จากการที่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุจึงมีบทบาทอย่างมากในการขับเคลื่อนสังคม กรมการจัดหางานเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมผลักดันให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพึ่งพาตนเองได้ และเป็นหลักชัยของสังคม โดยส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ ใน 2 กิจกรรม ได้แก่

 

 • กิจกรรมสานพลังประชารัฐ จัดหางานให้ผู้สูงอายุ (Civil State Project for Elderly)
 • กิจกรรมสร้างโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบรรจุงาน

นายไพโรจน์ กล่าวว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมการจัดหางานมีการลงพื้นที่เชิญชวนนายจ้างสถานประกอบการให้เห็นถึงความสำคัญและเกิดการจ้างงานผู้สูงอายุ รวมทั้งประชุมหารือกับนายจ้าง/สถานประกอบการแล้ว 1,057 แห่ง และมีการจ้างงานผู้สูงอายุ จำนวน 702 คน จากผู้สูงอายุที่มาใช้บริการจัดหางาน จำนวน 813 คน

 

ตำแหน่งงานที่ผู้สูงอายุได้รับการบรรจุงานมากที่สุด

 • แรงงานด้านการผลิตต่างๆ
 • แม่บ้าน
 • พนักงานดูแลความปลอดภัย
 • พนักงานขับรถยนต์
 • เจ้าหน้าที่ของรัฐ

 

มีตำแหน่งงานว่างรองรับผู้สูงอายุ 694 อัตรา

 • บาริสต้า
 • แรงงานด้านการผลิต
 • แม่บ้าน
 • ผู้จัดการสาขา
 • เจ้าหน้าที่ของรัฐ

 

ช่องทางผู้สูงอายุสมัครงาน

ระบบออนไลน์ บนแพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ”

Web application ที่เว็บไซต์ ไทยมีงานทำ.doe.go.th

Mobile application “ไทยมีงานทำ” ได้ที่ Google Play และ App Store

 

หากไม่สะดวกใช้งานผ่านระบบออนไลน์

 • ติดต่อได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด
 • สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10
 • ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job center)
 • สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694

 

ทั้งนี้ผู้สูงอายุสามารถค้นหาข้อมูลตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุด ด้วยการจับคู่ตำแหน่งงานตามความรู้ ความสามารถ และทักษะที่มีอยู่ 

 

ตัวอย่างเอกชนที่ร่วมโครงการจ้างงานผู้สูงอายุ

 • บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด
 • บริษัท เอ็ม บีซี แลนด์ จำกัด
 • บริษัท เอ็มเค เรสเตอรอง กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท นิวแทรเวิลลอด์จ จำกัด
 • บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด
 • บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด

“กรมการจัดหางาน ขอขอบคุณสถานประกอบการภาคเอกชน ที่มีส่วนสำคัญในการส่งเสริมการจ้างงาน สร้างโอกาส สร้างอาชีพ ให้กับผู้สูงอายุ การมีงานทำไม่เพียงช่วยให้ผู้สูงอายุมีรายได้ หรือมีคุณภาพชีวิตที่ดีเท่านั้น แต่ยังทำให้ผู้สูงอายุเกิดความภูมิใจและเห็นคุณค่าในตัวเอง จากนี้กรมการจัดหางานจะเดินหน้าผลักดันให้ทุกภาคส่วนเห็นถึงศักยภาพและความสำคัญในการจ้างงานผู้สูงอายุต่อไป” อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว

บทความอื่นๆ

สินค้าใหม่

เทปใส 100 หลา

 • ม้วน ละ 21 บาท ( 1 ม้วน )

เทปสีน้ำตาล 100 หลา

 • ม้วน ละ 21 บาท ( 1 ม้วน )

เทปสีน้ำตาล 45 หลา

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )

เทป ThankYou(น้ำตาล) 45 หลา

 • ม้วน ละ 22 บาท ( 1 ม้วน )

เทป ThankYou(ส้ม) 45 หลา

 • ม้วน ละ 22 บาท ( 1 ม้วน )

เทป ThankYou(ชมพู) 45 หลา

 • ม้วน ละ 22 บาท ( 1 ม้วน )

เทป ThankYou(แดง) 45 หลา

 • ม้วน ละ 22 บาท ( 1 ม้วน )

เทป 20 หลา - ThankYou(ฟ้า)

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )

เทป 20 หลา - ThankYou(น้ำตาล)

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )

เทป 20 หลา - ThankYou(ส้ม)

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )

เทป 20 หลา - ThankYou(ชมพู)

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )

เทป 20 หลา - ThankYou(ขาว)

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )

เทป 20 หลา - ThankYou(แดง)

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )