วิธีการพยากรณ์อากาศง่าย ๆ ด้วยตนเอง

ในหลายๆพื้นที่ในประเทศไทยก็เป็นที่ทราบกันดีว่าช่วงนี้ฝนตกค่อนข้างบ่อย แถมหลายๆพื้นที่ก็ยังเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยอีกด้วย อาจจะเพราะด้วยความที่ฝนตกหนักและปัจจัยอื่นๆมากมาย เพราะฉะนั้นหากท่านมีเหตุจำเป็นที่ต้องเดินทางหรือทำธุระปะปังวิธีดูพยากร์อากาศ พกร่ม ระหว่างเดินทางต่างๆผมจึงขอแนะนำให้ พกร่ม ติดตัวไปด้วย โดยการพกร่มนั้นก็ควรเลือกลักษณะรูปทรงและประโยชน์ ตามที่ท่านจำเป็นเพื่อที่จะได้ใช้ร่มให้เต็มประสิทธิภาพอีกด้วย

โดยปกติหลายๆท่านอาจจะออกจากบ้านไปทำธุระโดยมองดูเพียงท้องฟ้าและคิดว่าวันนี้ฝนคงไม่ตกลงมาหลอก จนไม่ได้พกร่มติดตัวไว้แต่กลับเกิดเหตุการณ์ฝนตกอย่างไม่คาดคิดจึงอาจทำให้เกิดปัญหาตามมาภายหลังได้ เพราะฉะนั้นการดูพยากรณ์ก่อนออกจากบ้านหรือหลังตื่นนอน ก็เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้การเดินทางของท่านสะดวกขึ้น
 
การพยากร์อากาศ คือ การคาดหมายสภาวะของอากาศและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ในอนาคต ส่วนใหญ่ที่เห็นกันจะพยากรณ์ในด้านของ อุณภูมิ ฝน เมฆ หมอก รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ ที่ทั้งรุนแรงไม่และไม่รุนแรง โดยการพยากรณ์สภาวะอากาศจะแบ่งออกได้ 3 ชนิด ตามช่วงเวลาของการพยากรณ์
 
1.พยากรณ์อากาศระยะสั้น ( Short Range Forecast ) จะเป็นการพยากรณ์อากาศในช่วงที่ ไม่เกิน 72 ชั่วโมง จากปัจจุบัน โดยใช้ข้อมูลจากการตรวจสอบอากาศ และแผนที่อากาศในปัจจุบันมาวิเคราะห์ตามแนวทางทฤษฎีอุตุนิยมวิทยา
 
1.1 การพยากรณ์อากาศในปัจจุบัน ( Nowcast ) ช่วงเวลาพยากรณ์จะไม่เกิน 3 ชั่วโมง
 
1.2 การพยากรณ์อากาศสั้นมาก ( Very Short Range )  ช่วงเวลาพยากรณ์ไม่เกิน 12 ชั่วโมง
 
1.3 การพยากรณ์อากาศสั้น ( Short – Range ) ช่่วงเวลาพยากรณ์ไม่เกิน 72 ชั่วโมง
 
2.จะเป็นการพยากรณ์ระยะกลาง (Medium-range Forecast ) คือ การพยากรณ์อากาศในเวลาที่มากกว่า 72 ชั่วโมง จนถึง 10 วัน
 
3.การพยากรณ์อากาศระยะนาน ( Longe Range Forecast ) คือ การพยากรณ์อากาศที่มากกว่า 10 วันขึ้นไป
 
วิธีการพยากรณ์อากาศ
วิธีการพยากรณ์อากาศก็มีหลากหลายรูปแบบซึ่งใช้ต่างกันออกไป
 
 • วิธีดูภูมิอากาศ วิธีแรกนี้จะใช้วิธีคาดหมายโดยคิดจากค่าเฉลี่ยนสถิติของภูมิอากาศ หลายๆ ปี วิธีจะใช้ได้ผลต่อเมื่อลักษณะของลมฟ้าอากาศ ใกล้เคียงกับ สภาวะปกติในช่วงฤดูกาลนั้นๆ
 • วิธีดูแนวโน้ม เป็นการพยากรณ์อากาศโดยดูจากทิศทางและความเร็วในการเคลื่อนที่ของลมฟ้า อากาศ เพื่อคาดหมายว่าในอนาคตระบบดังกล่าวจะเคลื่อนที่ไปอยู่ที่ไหน ตำแหน่งอะไร โดยปกติวิธีนี้จะใช้ได้ผลดีต่อเมื่อลมฟ้า อากาศ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงความเร็วหรือทิศทาง สามารถใช้วิธีนี้สำหรับการพยากรณ์ฝน ในระยะเวลาไม่เกินครึ่งชั้วโมงได้ อีกด้วย
 • การพยากรณ์อากาศด้วยคอมพิวเตอร์ เป็นการใช้คอมเพิวเตอร์เพื่อคำนวณการเปลี่ยนแปลง ของสภาพอากาศต่างๆ โดยจะใช้เป็นแบบจำลองเชิงตัวเลข จำลองบรรยากาศและพื้นโลก ด้วยสมการทางคณิณศาสตร์ที่ซับซ้อน ละเอียดอ่อนแต่มีข้อเสีย คือ รูปแบบจำลองไม่มีลายละเอียดมากเท่าธรรมชาติจริงๆ
 
วิธีการพยากรณ์อากาศ ง่ายๆ ด้วยตัวเอง
การพยากรณ์อากาศนั้น บางครั้งเราก็สามารถสังเกตได้ด้วยตัวเองจากสิ่งรอบกาย โดยอาศัยการสังเกตและการจดจำรูปแบบ ถึงแม้จะมีหลายๆปัจจัยที่ทำให้คลาดเคลื่อนได้แต่ก็เป็นอีกวิธีที่จะพยากรณ์อากาศง่ายๆด้วยตัวเราเอง
 
1.สังเกตก้อนเมฆ ชนิด ลักษณะของมันรวมไปถึงการเคลื่อนที่ว่าเมฆลอยไปในทิศทางไหนอีกด้วย เพราะเมฆสามารถบอกถึงสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นได้ โดยปกติเมฆสีขาวธรรมดาลอยอยู่สูงจะเป็นตัวบ่งบอกถึงอากาศดี ส่วนเมฆดำครึ้มและลอยต่ำลงมานั้นเป็นที่รู้กันดีว่าฝนหรือพายุกำลังจะเข้ามา
 
 
2.สังเกตน้ำค้างตามยอดหญ้าในเวลาเช้า ถ้าหากหญ้าแห้งแสดงว่ามีเมฆหรือลมแรงพัดมา นั่นหมายความว่าฝนกำลังจะตกนั่นเอง อย่างไรก็ตามหากคืนก่อนที่จะดูมีฝนตกลงมา วิธีนี้จะไม่สามารถใช้ตรวจสอบได้
 
3.สังเกตนก เพราะหากพวกนกบินสูงขึ้นฟ้า แสดงว่าอากาศดี แต่หากพวกนกบินต่ำลงมา จะแสดงว่าความกดอากาศต่ำ ซึ่งแปลได้ 2 ความหมายว่าฝนหรือพายุกำลังจะมา
 
4.สุดท้ายเป็นวิธีที่เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านที่สืบทอดกันมา โดยให้สังเกตมด หากพวกมดขนเสบียงอาหารหรือไข่ของพวกมันขึ้นที่สูงนั่นหมายความฝนกำลังจะตกลงมา

บทความอื่นๆ

สินค้าใหม่

เทปใส 100 หลา

 • ม้วน ละ 21 บาท ( 1 ม้วน )

เทปสีน้ำตาล 100 หลา

 • ม้วน ละ 21 บาท ( 1 ม้วน )

เทปสีน้ำตาล 45 หลา

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )

เทป ThankYou(น้ำตาล) 45 หลา

 • ม้วน ละ 22 บาท ( 1 ม้วน )

เทป ThankYou(ส้ม) 45 หลา

 • ม้วน ละ 22 บาท ( 1 ม้วน )

เทป ThankYou(ชมพู) 45 หลา

 • ม้วน ละ 22 บาท ( 1 ม้วน )

เทป ThankYou(แดง) 45 หลา

 • ม้วน ละ 22 บาท ( 1 ม้วน )

เทป 20 หลา - ThankYou(ฟ้า)

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )

เทป 20 หลา - ThankYou(น้ำตาล)

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )

เทป 20 หลา - ThankYou(ส้ม)

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )

เทป 20 หลา - ThankYou(ชมพู)

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )

เทป 20 หลา - ThankYou(ขาว)

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )

เทป 20 หลา - ThankYou(แดง)

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )